Gensoru nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Açıklanması istenen bir konuyla ilgili olarak milletvekillerince başbakana ya da bakanlardan birine yöneltilen ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru. Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına ve en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.
( 0 soru/yorum )