Gerilim nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Dikkat Yüksek Gerilim uyarı tabelası
Yüksek Gerilim
 1. (fizik)
  1. İp, tel, çubuk vb. cisimlerin, taşıdıkları kütlelerden dolayı oluşan ağırlık kuvvetlerine eşit ve ters yönde gösterdikleri direnç kuvveti ya da çeşitli gerilmelere karşı herhangi bir cismin etkilenen kesit alanında bu gerilmelere karış gösterilen toplam direnç kuvveti. Gerilim genellikle T simgesiyle gösterilir ve birimi kg, ton ya da Newton'dur.
  2. → İç gerilim.
  3. → Yüzey gerilim.
  4. Gazlarda basınç anlamında kullanılır.
 2. Elektrikte, bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkını belirtmek için kullanılan terim; iki nokta arasında elektrik akımını sağlayan neden.
 3. (dil bilim) Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi. (1. Evre gerilim, 2. Evre oluşum, 3. Evre çözülüm)
 4. (sinema, tiyatro) çeşitli yollara başvurularak filmde, tiyatro oyununda ya da çeşitli anlatı türlerinde yaratılan gergin hava.
 5. Vücudun bazı bölgelerinde oluşan gerginlik ya da kişinin eğilimlerindeki etkinliğin derecesine göre içinde bulunulan ruhsal durum.
( 0 soru/yorum )