Gelgit (meddücezir) nedir ne demektir? Anlamı


Küçük ve büyük gelgit
  1. Ay ve güneşin yeryüzü üzerindeki çekim güçleri nedeniyle deniz yüzeyinde özellikle okyanuslarda görülen düzey değişmeleri, kabarma ve alçalma. Meddücezir eş anlamı. Bkz. Medcezir
  2. Bir yere boşuna gidip gelme.
    Günlerce süren gelgitten sonra, bu işin olamayacağını anladım. (kelime ile ilgili cümle)
Güneş ve Ay dünyaya farklı açılardan çekim etkisi oluşturduğunda küçük gelgit oluşur. Aynı hizadan çekim kuvveti oluşturduklarında ise  büyük gelgite neden olurlar.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.