Livar nedir ne demektir? Anlamı

Şamandıralı livar Yakalanan balıkları içine koyup suya sallandırarak balıkları su içinde canlı olarak saklamaya yarayan kapaklı ve koni şekl...

Litosfer nedir ne demektir? Anlamı

Litosfer Yer yüzü kabuğu, taş küre. Ortalama kalınlığı 33 km olan litosferin karada kalınlığı 35 – 40 km, Tibet Platosunda 70 km, deni...

Litopon nedir ne demektir? Anlamı

Litopon Çinko sülfür ile baryum sülfatın birlikte çöktürülmesi sonucunda meydana gelen, çeşitli boya ve cilalarda kullanılan pigment v...

Litoloji nedir ne demektir? Anlamı

Taş ve kayaçların fiziksel, kimyasal ve dokusal özelliklerini inceleyen bilim dalı. Litoloji alanındaki araştırmalar, ada genelinde ve Büyü...

Litografi nedir ne demektir? Anlamı

Litografi - Taş basması Taş baskı ya da litografi, kireç taşı üzerine yağlı mürekkeple çizilmiş şekil ve yazıların basım sanatıdır. Li...

Literatür nedir ne demektir? Anlamı

Edebiyat. Herhangi bir bilim ya da sanat dalına ilişkin yazılmış kitap, makale, vb.nin tümü, tüm listesi. Literatürde iktisatçılar daha ço...

Lise nedir ne demektir? Anlamı

Lise binası ve öğrenciler Lise, Türk eğitim sistemine göre, sekiz yıllık (mecburi) ilköğretimini (eski sistemdeki üç yıllık ortaokulu...

Lisans nedir ne demektir? Anlamı

Profesyonel Futbolcu Lisansı (Resmi evrak değildir, düzenlenmiştir) Genellikle dört yıl süren fakülte öğrenimi ve bu öğrenim sonucu ...

Lira nedir ne demektir? Anlamı

Türk Lirası simgesi Türk para birimi (simgesi TL). Bir lira yüz kuruş değerindedir. Eskiden, 7,20 gram ağırlığında altın sikke. Osma...

Linyit nedir ne demektir? Anlamı

Linyit kömürü Linyit (yerbilim) bileşiminde yüzde 60 - 70 oranında karbon ve yüksek oranda uçucu maddeler bulunan, kahverengi ya da s...

Linotip nedir ne demektir? Anlamı

Linotipte hazırlanmış bir kurşun dizgi Tek tek matrislerin yan yana getirilmesiyle dizilen yazıları kurşun satırlar biçiminde dökerek ...

Linolyum nedir ne demektir? Anlamı

Linolyum yer kaplamaları Yer döşemesi olarak kullanılan üzeri bezir yağı (keten yağı) ve mantar tozuyla sıvanmış jüt bezinden taban m...

Link nedir ne demektir? Anlamı

Link Bağlantı. İnternet sayfalarında hypertext kullanılarak kullanıcının başka bir web sayfasına ya da uygulamaya yönlenmesini sağla...

Limon tuzu nedir?

Limon tuzu Limon tuzu kimyada sitrik asit adıyla bilinir ve karboksilik asitlerden, renksiz, kristal yapılı organik bir bileşiktir. Fo...

Limonluk nedir ne demektir? Anlamı

Merdiven limonluğu Merdiven, balkon gibi havada kalan yerlerin kenarlarına ıslandığında suyun duvardan emilmemesi veya merdiven boşlu...

Limonit nedir ne demektir?

Limonit Limonit (yerbilim) doğal olarak bulunan ve %60 civarında demir içeren, sertliği değişen, sarı renkte bir mineral. Formülü: F...

Limoni nedir ne demektir? Anlamı

Limoni renk Yeşile çalan açık sarı. (Dostluk ilişkisi için) İki kişinin arası çok açık olmamakla beraber bozukça olmak. O konuşmadan...

Limon nedir? Anlamı

Limon Limon, turunçgillerden, bodur bir ağaç ve bunun sarı renkli, yumurta biçiminde, kabuğu güzel kokulu, suyu ekşi olan meyvesi. Lim...

Limit nedir ne demektir? Anlamı

Sınır. Limit kelimesi Latince Limes ya da Limites'den gelmekte olup sınır, uç nokta anlamdadır. Evrendeki en yüksek hız limiti ışık hı...

Lime (liğme) nedir ne demektir? Anlamı

Bir bütünden yırtılma, kopma, kırılma, vb. yolla ayrılmış bölüm, parça. (...) kızcağız arkasında bulunan entariyi lime lime yırtmış ve her l...

Liman nedir ne demektir? Anlamı

Liman Gemilerin barınarak yük alıp verdikleri, yolcu indirip bindirdikleri doğal ya da yapay sığınak. Liman ağzı: Gemilerin bir li...

Likorinoz nedir ne demektir? Anlamı

Likorinoz Bazı balıkları iste (dumanda) kurutarak yapılan bir pastırma türü, balık eti pastırması (balık füme olarak da bilinir). Tatl...

Likit nedir ne demektir? Anlamı

(fizik) Sıvı, akışkan: Likit yağ, Likit gaz. LPG (İngilizce: Liquefied Petroleum Gas), sıvılaştırılmış petrol gazı demektir. (ticaret) K...

Likidite nedir ne demektir? Anlamı

Ticari ve mali işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü. Döviz, menkul kıymet, gayrimenkul gibi herhangi bir aktif değerin...

Likidasyon nedir ne demektir? Anlamı

(ticaret) Ticarette elden hemen çıkartılmak istenen stokların düşük fiyatla piyasaya sürülmesi, indirimli satış. Çalışmalarını durdurmuş ...

Lika nedir ne demektir? Anlamı

Kamış kalemlerin fazla mürekkep almaması ve hokka devrilince mürekkebin akmaması için eski mürekkep hokkalarına konulan ham ipek ya da bürü...

Anonim nedir ne demektir? Anlamı

Yazarı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen belli olmayan (mani, bilmece, türkü, atasözü gibi halk edebiyatı örnekleri). Müellifi olmayan veya bil...
1 soru/yorum