Literatür nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Edebiyat.
  2. Herhangi bir bilim ya da sanat dalına ilişkin yazılmış kitap, makale, vb.nin tümü, tüm listesi.
    Literatürde iktisatçılar daha çok krizlerin ortaya çıkış zamanı ve nedenleri üzerine odaklanmışlar ve çeşitli modeller geliştirmişlerdir.


  • Literatüre geçmek: (Bir yazı) İlgili bilim ya da sanat dalının seçkin ürünleri arasında yer almak.
  • Literatür taramak: Bir konuyla ilgili daha önce yapılmış olan araştırmaları, çalışmaları, yazılmış yazı ve eserleri dikkatli bir biçimde incelemek.
( 0 soru/yorum )