Mikyas nedir ne demektir? Anlamı

Ölçek. Ölçü: Allah, insanı, kainat için bir mikyas yani bir ölçü suretinde yaratmıştır. Kainattaki intizamlı sanatın küçük bir mikyasta nu...

Mikser nedir ne demektir? Anlamı

Mutfakta kullanılan mikser Karıştırıcı. Çeşitli sıvı gıda maddelerini katılarla karıştırıp kıvamlı bir sıvı durumuna getirmeye yaray...

Miksaj nedir ne demektir? Anlamı

Birden fazla ses kuşağının tek bir kuşak durumuna getirilmesi, tek kuşakta birleştirilmesi. Miksaj, kaydedilen tüm öğelerin bir araya geti...

Mikron nedir ne demektir? Anlamı

Milimetrenin binde birine (1/1000 mm, 10 -3 mm), metrenin ise milyonda birine (1/1000000 m, 10 -6 m) eşit uzunluk birimi. µm simgesi ile ...

Mikrometre nedir ne demektir? Anlamı

Mikrometre ile saç teli kalınlığını ölçmek Çok küçük boyutları, çok büyük bir duyarlılık ile ölçebilen araç: Mikrometre kumpas mantığ...

Mikrofiş nedir ne demektir? Anlamı

Mikrofiş Mikrofişler, herhangi bir basılı kopyanın küçültülerek üzerine aktarıldığı çeşitli boyutlardaki düz filmlerdir. Negatif fotoğ...

Mikrofilm nedir ne demektir? Anlamı

Mikrofilm Herhangi bir konuyu, küçük sinema filmi gibi bir şerit üzerine çeken, özel bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş çok küçük film...

Mikrodalga nedir ne demektir? Anlamı

Dalga boyu 0,3 cm ile 30 cm arasında olan çok kısa dalga boylu elektromanyetik dalga. Mikrodalga frekansları genel olarak 300-300.000 MHz ...

Mikaşist nedir ne demektir? Anlamı

Mikaşist Mikaşist (yerbilim) küçük, birbirine paralel mika pullarından ve kuvarstan meydana gelmiş, dokusu ince ya da iri taneli, çok...

Mikap nedir ne demektir? Anlamı

Küp: Bu nokta, "Kabe" adının belirttiği gibi sadelerin sadesi bir mikap içine, madde dünyasının bitip, öteler aleminin başladığı ...

Mikado nedir ne demektir? Anlamı

Mikado oyunu Japon imparatorlarına verilen unvan. Fildişi, tahta ya da kemikten yapılmış çubukları rastgele serptikten sonra, aralar...

Mika nedir ne demektir? Anlamı

Mika mineral madeni Mika (yerbilim) monoklinik sistemde kristalleşen, sıcağa, ateşe dayanıklı, kolayca ince ve esnek yapraklara ayrıl...

Mihaniki nedir ne demektir? Anlamı

Düşünülüp ölçülerek değil de sırf alışkanlığın verdiği kolaylıkla ya da kafayla değil, sırf kasların hareketiyle yapılan (iş): Ama bunlar, m...

Miğfer nedir ne demektir? Anlamı

Askeri miğfer Başın üst kısmını (görüşü ve duyuşu etkilemeyecek şekilde göz ve kulak hizasının üstünü) savaş koşullarında, mermi, şarap...

Midye nedir?

Midye Midye (zooloji) yassı solungaçlı yumuşakçalardan, birbirine eklemlenmiş iki eşit kabuktan oluşan, denizlerin kayalık yerlerinde...

Mibzer nedir ne demektir? Anlamı

Mibzer ile ekim Tohum ekme aleti veya makinesi. Büyük bir tarlaya, çok miktardaki tohumu hızlı, düzenli ve eşit bir şekilde ekme ama...

Pena nedir ne demektir? Anlamı

Pena Pena, mandolin, gitar, banço gibi çalgıları çalmaya ve tellerinde titreşim yaratmaya yarayan, genellikle üçgen biçiminde, fildişi...

Mızrap nedir ne demektir? Anlamı

Mızrap Ud, tambur gibi telli çalgıların tellerine dokundurularak bunları çalmaya yarayan, kemik, boynuz, maden, plastik veya ahşap mal...

Mızıka nedir ne demektir? Anlamı

Mızıka Ağız armonikası. Mızıka, nefes ve dil kullanılarak çalınan delikli, üflemeli bir çalgıdır. Eş anlamı armonika. Bando: Yeniçe...

Mıymıntı nedir ne demektir? Anlamı

İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş, isteksiz ve hoşnutsuz bir şekilde iş gören (kimse). Örnek cümle: - Sen mıymıntı mıymıntı evde otu...

Mısır nedir? Kısaca Anlamı

Mısır Mısır (botanik) buğdaygillerden, gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu iki metreye kadar çıkabilen, erkek çiçekleri tepede salk...