Mikrofilm nedir ne demektir? Anlamı


Mikrofilm
  1. Herhangi bir konuyu, küçük sinema filmi gibi bir şerit üzerine çeken, özel bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş çok küçük film.
  2. Mikrofilm, fotoğrafları, planları, matbu yazıları, yazı parçalarını kısaltılmış halde depolamak, muhafaza etmek veya neşretmek için kullanılan fotoğraf filmi.


  • Mikrofilm okutucu: Mikrofilmleri, ekranına büyüterek yansıtan ve mikrofilm okumakta kullanılan özel aygıt.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.