Mıknatıs nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Demir tozu içinde kutupları ve manyetik alanı görünen kırmızı-mavi mıknatıs
Mıknatıs kutuplarının ve manyetik alanının demir tozuyla gösterilmesi
Manyetik alanına giren demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. Mıknatıs birdenbire yaklaştırılıp uzaklaştırıldığı kapalı bir devrede elektrik akımı oluşturmak, pusulada olduğu gibi orta yerinden asılıyken hep aynı doğrultuda durmak gibi özellikleri olan demir çubuktur.

Mıknatıslarda kutup etkileşimlerinin demir tozuyla gösterimi
Mıknatıslarda farklı kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iterler
Mıknatısın iki kutbu vardır, havada serbest kaldığında bir ucu kuzey ve bir ucu da güney noktasına doğru kendiliğinden yöneldiğinden bunlara kuzey (N) ve güney (S) ucu denir. İki mıknatısın aynı kutupları birbirini iterken, zıt kutupları da birbirini çeker.
( 0 soru/yorum )