Mıknatıs nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Mıknatıs kutuplarının
ve manyetik alanının
demir tozuyla
gösterilmesi
Manyetik alanına giren demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. Mıknatıs birdenbire yaklaştırılıp uzaklaştırıldığı kapalı bir devrede elektrik akımı oluşturmak, pusulada olduğu gibi orta yerinden asılıyken hep aynı doğrultuda durmak gibi özellikleri olan demir çubuktur. Mıknatısın iki kutbu vardır, havada serbest kaldığında bir ucu kuzey ve bir ucuda güney noktasına doğru kendiliğinden yöneldiğinden bunlara kuzey (N) ve güney (S) ucu denir. İki mıknatısın aynı kutupları birbirini iterken, zıt kutupları da birbirini çeker.

Mıknatıslarda farklı kutuplar
birbirini çeker, aynı kutuplar
birbirini iterler

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.