Mihnet nedir? Mihnet çekmek ne demektir? Anlamları


Sıkıntı, zorluk, zahmet, gam, keder.
İmtihan, mihnet ve meşakkat çekmek demektir. Mihnet ve meşakkat tepelerini aşmak, zorluk ve güçlük vadilerini geçmek ise ancak sabra ve sebata bağlıdır. (İlgili cümle kaynağı: V. Yıldız)


  • Mihnet çekmek: Sıkıntı çekmek, bir işin ya da durumun yarattığı üzücü ve sıkıntılı duruma katlanmak.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.