mihnet :

Mihnet nedir? Mihnet çekmek ne demektir? Anlamları

Sıkıntı, zorluk, zahmet, gam, keder.
İmtihan, mihnet ve meşakkat çekmek demektir. Mihnet ve meşakkat tepelerini aşmak, zorluk ve güçlük vadilerini geçmek ise ancak sabra ve sebata bağlıdır. (İlgili cümle kaynağı: V. Yıldız)


  • Mihnet çekmek: Sıkıntı çekmek, bir işin ya da durumun yarattığı üzücü ve sıkıntılı duruma katlanmak.