Mısır nedir? Kısaca Anlamı


Mısır
Mısır (botanik) buğdaygillerden, gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu iki metreye kadar çıkabilen, erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında bulunan bir bitki ve bunun bir koçan üzerinde sıralanmış taneleri.


  • Mısır püskülü: Mısır başağının ucundan sarkan sarı renkli püskül biçimindeki tepeciği.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.