Mihrap nedir? Mihraplı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ayasofya Camisi mihrabının bir fotoğrafı
Mihrap - Ayasofya Camisi mihrabı
  1. Cami, mescit vb.de Kabe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve İmamın namaz kıldırması için ayrılmış olan oyuk ya da girintili yer: Mihrap kıbleyi gösterir.
  2. İmamın namaz kıldığı cemaatin önünde olan yer.
  3. Halı, seccade ve kilimlerde buna benzer biçimde dokunmuş yer.


  • Mihraplı: Mihraba benzer bezemeler bulunan (seccade, halı, kilim).
( 0 soru/yorum )