Mısra nedir ne demektir? Anlamı ve Örnekler

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Şiirin satırlarından her birisine verilen ad, dize. Arapça (iki dizeden oluşan) beytin yarısı, (yan yana iki kapıdan oluşan bir girişin) bir kapısı (kanadı) gibi anlamlara gelir. İmparatorluklar çöker, fakat bir mısra ebediyen kalır. Türk şiirinde mısra ile beytin önemi dörtlük kadar önemlidir. Belli bir biçimi olan ve en küçük birliği meydana getiren söz dizisi mısradır. Mısra; tek başına güzel olmak zorundadır. (S. K. Karaalioğlu)

"Türk dilinin en saf, en güzel mısra örneklerini verdi. Misal mi istersiniz? Birkaç mısra:

Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç;
Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç;

Günler kısaldı. Kanlıca'nın ihtiyarları
Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları.
Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa...
Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa..." (Yahya Kemal için yazılanlar)

Hiçbir mısra ile kafiye bağlantısı olmayan mısralar serbest mısra adını alır. Tek başına olan mısralara mısra-i âzâde yani azade mısra adı verilir. Mısra-i azade örnekleri:

Belâ budur ki alıştı belâlarına gönül.
NEF'İ

Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur.
YAHYA EFENDİ

Sen dur ey bülbül biraz gülşende yarim söylesin
ABDÜLHAK HAMİT

Mısra-i berceste ise seçkin, güzel anlamlı, hatıra kolaylıkla geliveren, derin ve güçlü mısradır. Divan şairleri, bir sürü orta halli gazel, kaside yazmaktansa berceste söz söylemeye değer vermişlerdir. Ragıp Paşa, bunun içindir ki: "Eğer maksûd eserse, mısra-i berceste kâfidir" demiştir. Azade, berceste mısra örnekleri:

Halleyliyemez mes'ele-i aşkı müderris
RUHİ

Gönüldendir şikâyet kimseden feryadımız yoktur
NEV'İ

Bu meclis böyle kalmaz mestler mahmur olur bir gün.
VEYSİ

Biz âleme bir yâr için âh etmeğe geldik.
YENİŞEHİRLİ AVNİ

Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-u salah
NAMIK KEMAL
( 0 soru/yorum )