Oflaz nedir ne demektir? Anlamı

İyi güzel mükemmel. Güzelliği dolayısıyla beğenilen, hoş. İyi. Lamba oflaz yanıyor. (derleme cümle) Mükemmel. Bu sene Ali dayının oflaz ...

Ocak nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Gaz ocağı Ateş yakıp iş görmek için hazırlanan her türlü yer ya da aygıt. Hava gazı ocağı. İçinde yakılan odunun ve her türlü ateşin...

Obüs nedir ne demektir? Anlamı

T-155 Fırtına Milli Obüsü Tank gibi kentine hareket edebilen obüs topu (menzili: 30 km) Obüs, üst açı grubu denilen 45 derece ve dah...

Odyometre nedir ne demektir? Odyometre ne işe yarar?

Odyometre ile yapılan bir işitme testi İşitme organı ve duyma sisteminin niteliklerini değerlendiren, işitme duyarlılığını test ederek...

Obur nedir ne demektir? Anlamı

Obur Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse). Bu ülkenin akıllı bir kralı ve kralın da obur mu obur bir oğlu varmış. Prens...

Obua nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Obua Obua, orkestrada yer alan bir çeşit üflemeli çalgıdır. Üstten alta doğru genişleyen konik bir biçeme sahiptir. Üst ve alt gövdele...

Oğul nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Baba ve oğul Erkek evlat. Kraliçe denilen bir dişi arıya uyup kovandan çıkan arı topluluğu. Oğul arısı. Yaşlı kimselerin erkek genç ...

Odunluk nedir ne demektir? Anlamı

Odunluk Odun konulan yer. Yaş odunların kuruması, kuru odunların ıslanmaması için odunların biriktirilip saklandığı yer. Odun durum...

Oğlan nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Erkek çocuk. Savaşta alınan erkek tutsakların bir bölümü. Bir dönem, tımar sahiplerinin savaş zamanı birlikte götürdükleri savaşçılardan h...

Oduncu nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Oduncu Odun kesen ya da satan kimse. Ormanlardan odun keserek geçimini sağlarmış. Bu yüzden, herkes onu "Oduncu" diye çağırı...

O harfi ile başlayan deyimler ve anlamları nedir ne demektir?

O harfi O ile başlayan deyimler ve anlamları O duvar senin, bu duvar benim : Yürürken sağa sola yalpa vuracak denli sarhoş olma du...

Odun nedir ne demektir? Anlamı

Odun Yakılmak için kesilmiş ağaç. Odun yardı, tarlalarda çalıştı, nalbanda yardım etti. Kavrayışsız ve kaba (kimse). Karşımdaki tam ...

Nakzetmek nedir ne demektir? Anlamı

Bozmak, feshetmek, geçersiz kılmak. Bunun aksine olursak yeminimizi nakzetmiş oluruz. (Tarih ve Toplum Dergisi) (hukuk) Yargıtay'ın b...

Nakış nedir ne demektir? Anlamı

Nakış Nakış, geometrik birçok figürün süsleme amaçlı olarak değişik eşyaların üstüne el veya makine işlenmesi ile oluşturulan bir süs...

Oditoryum nedir ne demektir? Anlamı

Oditoryum Eski Roma'da ozanları dinlemek için toplanılan yer. Konferans, ders, konser vermeye elverişli salon. Üniversitelerdek...

Odeon nedir ne demektir? Anlamı

Odeon Odeon, eski Yunan'da içinde konser verilen, şiir okunan, müzik dinlenen basamaklı tiyatrodur. Küçük bir amfi tiyatro (antik ...

Maden suyu nedir ne demektir? Anlamı

Maden suyu Maden suyu, kaynaktan elde edildiği anda içinde doğal olarak erimiş mineral tuzları, madensel elementler ve gaz bulunan kay...

Maçuna nedir? Maçuna gemisi ne demektir? Anlamı

Maçuna gemisi Maçuna, eskiden islim (buhar gücüyle) ile günümüzde hidrolik motorlarla çalışan ağırlık kaldırma aracı, vinç. Özel bir v...

Naftalin nedir ne demektir? Anlamı

Renkli naftalin topları Naftalin, taş kömürünün kuru kuruya damıtılmasıyla elde edilen, kumaşları güvelerden korumakta ve tıpta kullan...

Macera nedir ne demektir? Anlamı

Macera Baştan geçen heyecanlı olay veya olaylar zinciri, serüven. Olamayacakmış gibi görünen iş. Bence maceraya hiç gerek yok, diğer...

Nadas nedir? Nadasa bırakmak ne demektir? Anlamı

Nadasa bırakılmış bir tarla Sürülerek (en az 1 yıl) dinlendirilmeye bırakılmış tarla. Tohum yataklarını hazırlamadan önce toprağı ya...

Nağme nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güzel, uyumlu, ahenkli kulağa hoş gelen ses dizisi, ezgi. Vezin, kafiye ve redif gibi ritmik akıcılığı sağlayan şekillerle söz ve ses sanat...

Nahak nedir? Nahak yere ne demektir? Anlamı

Haksız, gereksiz. Hakkında nahak söylentiler çıkmış... Nahak yere : Haksız, gereksiz olarak, boş yere, boşuna. Allah'ın muhterem kıl...

Uçan balık nedir?

Uçan balık Exocoetidae (uçanbalıkgillerden) takımından, 30 - 50 cm uzunluğunda, göğüs yüzgeçleri olağanüstü büyük ve kanat biçiminde ...

Naif nedir ne demektir? Anlamı

Saf, deneyimsiz, durumdan habersiz, özellikle içinde art niyet barındırmayan, iyi, temiz ve yumuşak kalpli insanlar için kullanılan bir sıf...

Nahıl nedir ne demektir? Anlamı

Nahıl Nahıl, eskiden sünnet, düğün gibi törenlerde, özellikle saray düğünlerinde alayın önünde taşınan türlü biçimlerde süslenmiş ağaç...

Nafiz nedir ne demektir? Anlamı

Geçen, delip geçen, içe işleyen, nüfuz eden. Sözü geçen, etkili olan. Bir mülkiyetin alım satımında bağlayıcı nitelikte olarak ve hüküm d...

Madde nedir ne demektir? Anlamı

Madde ve maddenin halleri (katı, sıvı, gaz) Uzayda yer dolduran, duyular yoluyla algılanabilen ve bilinçten bağımsız olarak var olan...

Nafaka nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Nafaka Bir kişinin boşanma davası süresince veya boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte eşine ve/veya çocuğuna aylık olarak ödediği para...

Nacak nedir ne demektir? Anlamı

Nacak (küçük balta) Nacak, sapı kısa, küçük odun baltasıdır. Nacak, baltanın küçüğüdür ve aynı özellikleri taşır. Bağ bahçelerde ağaç ...

Nakavt nedir? Nakavt etmek ve olmak ne demektir? Anlamı

Muhammed Ali'nin ilk rauntta rakibi Liston'ı nakavt etmişken... Nakavt, boksta, yediği yumruğun etkisiyle yere düşen ve 10 sa...