Naif nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Saf, deneyimsiz, durumdan habersiz, özellikle içinde art niyet barındırmayan, iyi, temiz ve yumuşak kalpli insanlar için kullanılan bir sıfattır: Yine de cevap verdi Ahmed karşısındaki adamın sertliğine inat eder gibi naif ve sakin bir sesle: "Ahmed" dedi, "ismim Ahmed."
  2. Güzel sanatların özellikle resim alanında kendi kendini yetiştirmiş sanatçısı veya onun yapıtı: Şiir açısından günümüzde sanat düzeyinde naif şiir yazan insan bulmak çok zor. Eğitimsiz ve şiir kültürü olmayan insanların şiir yazmaları pek rastlanır şey değil.
  3. Acemice yapılan: Bununla birlikte, eleştirel okurlar elbette fark edecektir, günümüzde okunduğunda dergideki kimi yazılar oldukça naif bulunabilir.


  • Naif resim: Eğitim görmemiş gönüllü sanatçıların, gerçeği ve doğayı yapmacıksız, çocuksu bir duyarlık ve ayrıntılı bir gözlemle yansıtan resimleri: Bazı sanat dallarında naif yaklaşımı görüyoruz. Örneğin resimde çok başarılı naif ressamlar var.
( 0 soru/yorum )