Nağme nedir ne demektir? Nağme ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
bazı harfleri müzik notalarından oluşan nağme yazısı
 1. Güzel, uyumlu, ahenkli kulağa hoş gelen ses dizisi, ezgi: Vezin, kafiye ve redif gibi ritmik akıcılığı sağlayan şekillerle söz ve ses sanatları yanında elfaz, eda, selaset gibi kavramlara da yer verilirse, şiir bir musikiye benzer, ve şarkı gibi terennüm edilir ki buna nağme denir. Nağmeyi temin etmek için ses uyumuna çok dikkat edilir. (İlgili cümle kaynağı: M. F. Baki)
 2. Müzik perdesi, nota.
 3. Birinin yalandan nazlanarak söylediği söz, ağız: Nağme yapma şimdi bana...


Nağme ile ilgili deyimler ve anlamları


 • Nağme yapmak:
  1. Nazlanmak.
  2. Birinin hoşuna gidecek, fakat yalan şeyler söyleyerek onu kandırmaya çalışmak.
  3. Bildiği bir şeyi bilmez görünmek.
 • Nağmeyi değiştirmek: Alttan almak.
( 0 soru/yorum )