O harfi ile başlayan deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Kırmızı ince uzun o harfi
O harfi

O harfi ile başlayan deyimler ve anlamları


 • O duvar senin, bu duvar benim: Yürürken sağa sola yalpa vuracak denli sarhoş olma durumunu anlatır.
 • O gün bu gün: O zamandan beri.
 • O kadar kusur, kadı kızında da bulunur: Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur.
 • O kapı senin, bu kapı benim (dolaşmak): Kapı kapı gezmek, çok yer gezmek.
 • O taraflı olmamak: Önem vermemek, ilgi göstermemek.
 • O tarakta bezi olmamak: O şeyle ilişiği bulunmamak.
 • O yolda: Öyle, o gidiş ve düzenle.


O harfi ile başlayan ilgili sözler


 • O denli: Öyle, o kadar.
 • O halde: Bu durum karşısında, demek oluyor ki, artık.
 • O kadar: Aşırılık belirtir.
 • O saat: (genellikle "ossaat" şeklinde söylenir) Hemen o anda: Onu gördüm mü, o saat tepem atar.
 • O takdirde: Bu durum göz önünde tutulursa.
 • Onun için: Bundan ötürü, bundan dolayı.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
Çok az var
8/2/24 20:07