Oğlan nedir ne demektir? Oğlan ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Erkek çocuk.
  2. (tarih) Savaşta alınan erkek tutsakların bir bölümü. Bir dönem, tımar sahiplerinin savaş zamanı birlikte götürdükleri savaşçılardan her biri anlamına gelirdi.
  3. (tarih) Selçuklularda aylıklı asker.


Oğlan ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "oğlan" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Oğlan aldı (yedi) oyuna gitti, çoban aldı (yedi) koyuna gitti: Birinin sorumluluğunda ve yönetiminde bulunan parayı, malı, fırsatı ele geçirenler rastgele harcayıp çarçur ederler.
  • Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası: Kimi gelinler kaynanalarını hiç istemez, kendi analarına büyük değer verirler.
  • Oğlan atadan (babadan) öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi: Erkek çocuk, konuk ağırlamayı babasından, kız çocuğu beceri isteyen şeyleri anasından öğrenir.
  • Oğlan dayıya, kız halaya çeker: Oğlan çocuğunun yüzü de, huyu da dayısına, kız çocuğununki de halasına benzer.
  • Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün: Oğlan doğuran anne el üstünde tutulur, kız doğuran anne hor görülür.
  • Oğlanın ki oğul balı, kızın ki bahçe gülü: Torun, oğlandan olursa "oğul balı", kızdan olursa "bahçe gülü" diye sevilir.
( 0 soru/yorum )