Şayka nedir ne demektir? Anlamı

Şayka Şayka, eskiden deniz ve nehirde kullanılan, önünde ve arkasında birkaç topu olan, altı düz, çift veya tek yelkenli veya yelkens...

Ahkam nedir? Ahkam kesmek ne demektir? Anlamı

Ahkam Arapça bir kelimedir. Hükümler, yargılar demektir. Teşkilat-ı esasiye ahkamı bütün şümulü ile tatbik edilecektir. (İlgili cümle kaynağ...

Akamet nedir? Akamete uğramak ne demektir? Anlamı

Verimsizlik, kısırlık. Toprağın üzerine dökülen ilaçların toprakta akamet tevlit etmesi gibi bir takım mahzurları vardır. (Türk Biyoloji De...

Akamber nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Akamber Akamber, amber balığının bağırsaklarından çıkarılan, kül renginde, yapışkan, bükülgen, hafif ve misk gibi kokulu, taşa benzer...

Tahkimat nedir ne demektir? Anlamı

Askeri tahkimat Maden ocağında çelik tahkimat Tahkimat, bir yeri düşman saldırısına karşı koyabilecek duruma getirmek için yapı...

Fay Nedir Ne Demektir? Anlamı

Türkiye Deprem Haritası Fay, aynı zamanlarda sıkışıp sertleşmiş katmanların dikey doğrultuda yer değiştirmeleri sonunda yer yer kırılm...

Tahterevalli nedir ne demektir? Anlamı

Tahterevalliye binen çocuklar Tahterevalli, iki ucuna birer kişinin oturduğu, karışlıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlaya...

Takımada nedir ne demektir? Anlamı

Baltık Denizinde Finlandiya'da bir takımada Takımada, birbirine az çok yakın birkaç ya da geniş bir deniz alanına dağılmış olarak...

Tahvil Nedir Ne Demektir? Anlamı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tahvili Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme. Devletin ya da bir ortaklığın ödünç para almak için çı...

Yakut Nedir Ne Demektir? Anlamı

Yakut Alüminyum oksidi yapısında, parlak kırmızı renkte, değerli bir taş. Yakuttan yapılmış ya da yakutla süslenmiş. Yakut yüzük. K...

Ahir nedir ne demektir? Anlamı

Son, sonraki. Evvelim sen oldun ahirim sensin. (N. Ertaş) Sonra, en sonra, sonunda. Bizi bizden iyi gören bilen var / Kavuşturur belki ahi...

Takkapı nedir ne demektir? Anlamı

Takkapı (İshak Paşa Sarayı - Ağrı) Takkapı, eskiden, büyük yapıların avlu girişindeki kapılara verilen ad. Saray gibi önemli ve büyü...

Ahilik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Ahilik Ahilik 13. yüzyılın ilk yarısından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Anadolu’da, Balkanlarda ve Kırım’da yaşamış olan Türk Hal...

Ahit nedir? Ahde vefa ne demektir? Anlamı

Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant. Bu tarlada ahdim var. Ne olursa olsun alacağım. (S. Kocagöz) Antlaşma. Ahde mugayir h...

Ağmak Nedir Ne Demektir? Anlamı

Yerden göğe doğru yükselmek, havalanmak. Bulut asumana ağar, yerlere rahmet yağar. (Kuloğlu) Sarkmak, aşağı inmek, yük ya da terazide denge...

Ağıt nedir ne demektir? Ağıt Örnekleri

Ağıt yakmak Ölen bir kimsenin özelliklerini, iyiliklerini ve onun ölümünden duyulan acıları sayıp dökmek ve toplumu derinden etkileye...

Ah nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Sesin tonuna göre pişmanlık, acı, ağrı, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duyguları anlatır. Ah o kadrini bilmediğim günler. (kelime ile ilg...

Ağustos nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ağustos Latince bir kelimedir. Yılın 31 gün çeken Temmuzdan sonra Eylülden önce gelen sekizinci ayı. Ağustos ile ilgili deyim ve atasözl...

Aheste nedir? Aheste beste ne demektir? Anlamı

Yavaş, ağır. Her gün aheste mavnaların, Görsem açıkta geçişini. (O. V. Kanık) (kelime ile ilgili cümle) Ağır ağır, yavaşça. Aheste çek kür...

Ağrı nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ağrı, baş ağrısı Vücudun herhangi bir yerinde duyulan zonklama şeklinde bir süre devam eden acı. Yönünden, tarafından, -den doğru, -...

Yalıtım nedir ne demektir? Anlamı

Isı yalıtımı Ses yalıtımı (fizik) Bir madde ya da sistemin, kütle, enerji gibi herhangi bir aktarım olayından korunması için ç...

Vantilatör Nedir Ne Demektir?

Vantilatör Vantilatör, bir motordan aldığı güçle bir pervaneyi çevirerek hava akımı sağlayan bir tür fırıldak. Vantilatör kayışı :...

Tahta Kurusu nedir? Tahta kurusundan korunma ve kurtulma yolları

Tahta kurusu Tahta kurusu, oturulan ve yatılan yerlerde üreyerek insanları ısırarak kanıyla beslenen, pis kokulu, yassı, 3 - 5 milimet...

Tahtaboş nedir ne demektir? Anlamı

Eski evlerde çatının, en çok çamaşır sermeye yarayan ve üstü çinkoyla döşeli düz bölümü, teras, balkon. Yazın ve güzel havalarda oturulan, ...

Tahta kurdu nedir? Kısaca özellikleri

Tahta kurdu larvası ve böceği Tahta kurdu, kurtçukları tahtadan yapılma eşyayı gıcırtılı bir sesle kemirerek delik deşik eden kın kana...

Takometre Nedir Ne Demektir? Anlamı

Takometre - Devir Saati (teknik) Motorlu taşıtlarda aracın hızını genellikle saatte kilometre cinsinden gösteren aygıt, hız ölçer. ...

Tahkim Nedir Ne Demektir? Anlamı

Sağlamlaştırma, pekiştirme, berkitme. (iktisat) Genellikle kısa vadeli devlet borcunun zorunlu ya da isteğe bağlı olarak, uzun vadeli bor...

Af nedir? Af buyur ne demektir? Anlamı

Lütfen beni affet Suç, kusur ve cezaları bağışlama ya da bunların bağışlanması. Hükümlüler affı sabırsızlıkla bekliyordu. Özürlü gör...

Safir Nedir Ne Demektir?

Safir Safir, gök yakut da denilen mavi renkli bir alümin kristal. Doğal olarak bulunur ya da üretilebilir. Korindonun kırmızı renkli o...

Aforizma nedir ne demektir? Anlamı

Aforizma, özgün bir düşünceyi, bir değer yargısını, yaşamla ilgili bir kavrayışı dile getiren, bireysel üslubuyla atasözünden ayrılan, kısa ...

Varil nedir ne demektir? 1 varil kaç litredir?

Varil Küçük fıçı. Gazyağı varili. Bir varilin kapsadığı nicelik. Bir varil zeytinyağı. Petrol vb. sıvılar için kullanılan ve 42 ABD...

Şamandıra Nedir Ne Demektir? Anlamı

Deniz şamandırası (denizcilik) Halkalarına gemi bağlamak ya da kayalık, sığlık yerleri belirtmek için kullanılan ve denizde demirli ...

Zırh Nedir Ne Demektir? Anlamı

Eskiden ok, kılıç, süngü gibi silahlardan korunmak için kullanılan çelik giysi. Savaş gemilerine, tanklara ve benzerlerine, kimi zaman da ...

Ağır sıklet nedir ne demektir? Anlamı

Sinan Şamil Sam (GAZİ) Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Ağır sıklet, bazı spor dallarında özellikle dövüş sporlarında yarışmacıların...

Ağırlık nedir ne demektir? Anlamı

1 kg ağırlık ölçüsü (1 kilo) Ağır olma durumu. Terazilerde tartma işi yapılırken tartılan şeyin bulunduğu kefenin karşı kefesine ko...

Ağıl Nedir Ne Demektir? İlgili atasözü

Küçükbaş hayvan ağılı Koyun ve keçi sürülerinin barındığı, çit ya da duvarla çevrili üstü açık yer. Bazı yıldızların, özellikle ayın...

Ağı (ağu) nedir ne demektir? Anlamı

Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve dozuna göre canlıyı öldürebilen madde. Sem, zehir eş anlamları. Tarlada...

Ağır nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Tartıda çok çeken ya da yerden kaldırılması güç olan. Ağır maden. Çok değerli. Evde ağırın, dağda davarın olsun. Çapı, boyutları etkisi b...

Ağarmak nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Ak olmak, ak durum gelmek, beyazlaşmak. Aydınlanmak. Rengi solmak. Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez : (atasözünün anlamı) Belirtil...

Agorafobi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Agorafobi Agorafobi, kaçınmanın güç olabileceği ya da panik nöbet halinde yardımın gelemeyebileceği yerler ya da durumlarda bulunmakta...

Lazer Nedir Ne Demektir? Anlamı

Lazer Lazer kelimesi İngilizce de "Işınımın uyarılmış yayımıyla ışığın güçlendirilmesi" anlamındaki sözcüklerin baş harfleri...

Hafız nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kuran okuyan hafız çocuk Hafız, Kuran-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen ve ezbere okuyabilen kimse demektir. Arapçada korumak, ez...

Nüfus Nedir Ne Demektir? Anlamı

Kişi. Küçük memurdum ama, derdim büyük. Başımda tam yedi nüfus var. (İlgili cümle kaynağı: A. Nesin) Bir yerde, bir ülkede oturanların say...

Aglomera nedir ne demektir? Anlamı

Aglomera, taneciklerden oluşan bir karışımın bir bağlayıcı maddeyle, birleştirilmesinden elde edilen yapı öğesi, yığışım. Volkan bombaları v...

Afaki Nedir Ne Demektir? Anlamı

Belli bir konu üzerine olmayıp amaçsız, şuradan buradan, rastgele yapılan (konuşma). Biraz afaki sohbetten sonra oradan kalktık. (felsefe) ...

Şebboy Nedir Ne Demektir?

Şebboy Şebboy, turpgillerden, dik saplı, güzel kokulu, yalın kat ya da katmerli, kırmızı, açık sarı, mor çiçek veren bir süs bitkisi. ...

Afi nedir? Afi kesmek ne demektir? Anlamı

Afi, argoda çalım, gösteriş, caka demektir. Afisi de var yallah, çuhası da var yallah, iki kaşının arasında elifi de var. (Günpınar) Afi...

Aferin (Aferim) nedir ne demektir? Anlamı

Aferin Beğenme duygusunu dile getiren, çoğu kez okşama, alkışlama eşliğinde söylenen övücü sözcük. Bravo eş anlamı. Halk ağzında afer...