Şayka nedir ne demektir? Anlamı

Şayka Şayka, eskiden deniz ve nehirde kullanılan, önünde ve arkasında birkaç topu olan, altı düz, çift veya tek yelkenli veya yelkens...

Tahkimat nedir ne demektir? Anlamı

Askeri tahkimat Maden ocağında çelik tahkimat Tahkimat, bir yeri düşman saldırısına karşı koyabilecek duruma getirmek için yapı...

Fay Nedir Ne Demektir? Anlamı

Türkiye Deprem Haritası Fay, aynı zamanlarda sıkışıp sertleşmiş katmanların dikey doğrultuda yer değiştirmeleri sonunda yer yer kırılm...

Takımada nedir ne demektir? Anlamı

Baltık Denizinde Finlandiya'da bir takımada Takımada, birbirine az çok yakın birkaç ya da geniş bir deniz alanına dağılmış olarak ...

Tahvil Nedir Ne Demektir? Anlamı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tahvili Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme. Devletin ya da bir ortaklığın ödünç para almak için çı...

Yakut Nedir Ne Demektir? Anlamı

Yakut Alüminyum oksidi yapısında, parlak kırmızı renkte, değerli bir taş. Yakuttan yapılmış ya da yakutla süslenmiş: Yakut yüzük. K...

Ahir nedir ne demektir? Anlamı

Son, sonraki: Evvelim sen oldun ahirim sensin. (N. Ertaş) Sonra, en sonra, sonunda: Bizi bizden iyi gören bilen var / Kavuşturur belki ahi...

Takkapı nedir ne demektir? Anlamı

Takkapı (İshak Paşa Sarayı - Ağrı) Takkapı, eskiden, büyük yapıların avlu girişindeki kapılara verilen ad. Saray gibi önemli ve büyü...

Ağmak Nedir Ne Demektir? Anlamı

Yerden göğe doğru yükselmek, havalanmak: Bulut asumana ağar, yerlere rahmet yağar. (Kuloğlu) Sarkmak, aşağı inmek, yük ya da terazide denge...

Yalıtım nedir ne demektir? Anlamı

Isı yalıtımı Ses yalıtımı (fizik) Bir madde ya da sistemin, kütle, enerji gibi herhangi bir aktarım olayından korunması için ç...

Vantilatör nedir ne demektir? Anlamı

Vantilatör Vantilatör, bir motordan aldığı güçle bir pervaneyi çevirerek hava akımı sağlayan, sıcak havalarda havayı hareketlendirerek...

Tahtaboş nedir ne demektir? Anlamı

Eski evlerde çatının, en çok çamaşır sermeye yarayan ve üstü çinkoyla döşeli düz bölümü, teras, balkon. Yazın ve güzel havalarda oturulan, ...

Takometre Nedir Ne Demektir? Anlamı

Takometre - Devir Saati (teknik) Motorlu taşıtlarda aracın hızını genellikle saatte kilometre cinsinden gösteren aygıt, hız ölçer. ...

Tahkim Nedir Ne Demektir? Anlamı

Sağlamlaştırma, pekiştirme, berkitme. (iktisat) Genellikle kısa vadeli devlet borcunun zorunlu ya da isteğe bağlı olarak, uzun vadeli bor...

Af nedir? Af buyur ne demektir? Anlamı

Lütfen beni affet Suç, kusur ve cezaları bağışlama ya da bunların bağışlanması: Hükümlüler affı sabırsızlıkla bekliyordu. Özürlü gör...

Safir Nedir Ne Demektir?

Safir Safir, gök yakut da denilen mavi renkli bir alümin kristal. Doğal olarak bulunur ya da üretilebilir. Korindonun kırmızı renkli o...

Aforizma nedir ne demektir? Anlamı

Aforizma, özgün bir düşünceyi, bir değer yargısını, yaşamla ilgili bir kavrayışı dile getiren, bireysel üslubuyla atasözünden ayrılan, kısa ...

Ağırlık nedir ne demektir? Anlamı

1 kg ağırlık ölçüsü (1 kilo) Ağır olma durumu. Terazilerde tartma işi yapılırken tartılan şeyin bulunduğu kefenin karşı kefesine ko...

Lazer Nedir Ne Demektir? Anlamı

Lazer Lazer kelimesi İngilizce de "Işınımın uyarılmış yayımıyla ışığın güçlendirilmesi" anlamındaki sözcüklerin baş harfleri...

Nüfus Nedir Ne Demektir? Anlamı

Kişi: Küçük memurdum ama, derdim büyük. Başımda tam yedi nüfus var. (İlgili cümle kaynağı: A. Nesin) Bir yerde, bir ülkede oturanların say...

Aglomera nedir ne demektir? Anlamı

Aglomera, taneciklerden oluşan bir karışımın bir bağlayıcı maddeyle, birleştirilmesinden elde edilen yapı öğesi, yığışım. Volkan bombaları v...

Afaki nedir ne demektir? Anlamı

Ciddi ve belli bir konu üzerine olmayıp amaçsız, şuradan buradan, rastgele yapılan (konuşma): Biraz afaki sohbetten sonra oradan kalktık... ...

Şebboy Nedir Ne Demektir?

Şebboy Şebboy, turpgillerden, dik saplı, güzel kokulu, yalın kat ya da katmerli, kırmızı, açık sarı, mor çiçek veren bir süs bitkisi. ...