Ahilik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ahilik ile ilgili minyatür çizim
Ahilik
Ahilik 13. yüzyılın ilk yarısından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Anadolu’da, Balkanlarda ve Kırım’da yaşamış olan Türk Halkının sanat ve meslek alanında yetişmelerini, ahlaki yönden gelişmelerini sağlayan bir kuruluşun adıdır.

Ahilik, Anadolu'da ve Müslüman Türklerin toplu bulunduğu kentlerde gelişen, yapısında Türk törelerinden izler bulunan, kötülüklerle savaşı, hoşgörü ve özveriyi ana ilke olarak benimseyen, üyeleri arasında geniş ve sağlam bir dayanışma bulunan, dinsel bir örgüt olmamakla birlikte, tarikatçılar gibi tekkeler kurup akşam yemeklerini bir arada yiyerek ibadetlerini birlikte yapan ve çoğunluğu zanaatçı erkeklerden oluşan büyük bir esnaf örgütüdür.

Ahi Evran tarafından oluşturulan bu ekolün en önemli amacı, "kamil insan" yetiştirmektir. Bir başka deyişle Kur'an'ın "insan modelini" hayata geçirmektir.
( 0 soru/yorum )