Takımada nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Takımada, Baltık Denizinde Finlandiya'da bir takımada
Baltık Denizinde Finlandiya'da bir takımada
Takımada, birbirine az çok yakın birkaç ya da geniş bir deniz alanına dağılmış olarak birçok adadan oluşan ve genellikle aynı adla anılan adalar topluluğudur. Takımadalar, erozyon, tortul birikintiler, yükselen deniz seviyesi, volkanların okyanus tabanından çıkması, Dünya'nın tektonik hareketleri ve diğer coğrafi süreçlerin bir sonucu olarak oluşurlar.
( 0 soru/yorum )