Nüfus Nedir Ne Demektir?


Türkiye Nüfusu, Türk Halkı, Milleti, Ulusu, İnsanı
Türkiye Nüfusu, Türk Halkı
Nüfus Arapça bir kelimedir.
 1. Kişi
 2. Bir yerde, bir ülkede oturanların sayı bakımından topu, şenlik.İlgili diğer kelimeler ve anlamları

 • Nüfus basıncı: (coğrafya) Herhangi bir ülkede nüfus artışı oranının alışılanın üstünde bir değere ulaşması ve nüfusun büyük bir hızla çoğalması.
 • Nüfus baskısı: (toplum bilim) Nüfusun doğal kaynaklardan ve geçim araçlarından daha yüksek oranda artması.
 • Nüfus coğrafyası: (coğrafya) İnsanların yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen, bunu türlü yönleriyle açıklamaya çalışan coğrafya kolu.
 • Nüfus dağılımı: (nedir ne demek anlamı) Bir ülke yada bölgede yaşayan insanların, yaşadıkları alana yoğun yada seyrek olarak yayılışı.
 • Nüfus değiş tokuşu: İki devlet arasında varılan anlaşma koşulları altında, karşılıklı olarak insan değiştirilmesi.
 • Nüfus hareketleri: (toplum bilim) Nüfusun sayımlarının ortaya koyduğu verilere dayanarak bir bölge yada ülkenin gelecek yıllardaki nüfusunu ve özeliklerini saptamak amacıyla yapılan çalışmaların tümü.
 • Nüfus patlaması: (toplum bilim) Özellikle az gelişmiş toplumlarda, teknolojik ve tıbbi buluşlar nedeniyle sağlık koşullarındaki türlü iyileşmeler sonucunda ölüm oranlarının düşmesi, doğum oranlarınınsa değişmemesi, hatta artması sonucu, nüfusun büyük hızla çoğalması.
 • Nüfus planlaması: Ailelere, sahip olmak istedikleri ve yetiştirebilecekleri çocuk sayısında karar verebilme ve bunu gerçekleştirecek olanakların verilmesi doğrultusundaki eğitim ve yöntemlerin tümü, aile planlaması.
 • Nüfus salınımları: Herhangi bir kentte yada bölgede yaşayan nüfusun, belli bir süre içinde azalıp çoğalması.
 • Nüfus sayımı: Bir ülke nüfusunun nitelik ve niceliği üzerinde gerekli verileri saptamak amacıyla belli aralıklarla yapılan sayma işlemi.
 • Nüfus yoğunluğu: Nüfusla, bu nüfusun üzerinde yaşadığı toprakların yüz ölçümü arasındaki oran.
 • Nüfus bilimi: İnsan nüfusunun durum ve gelişimini konu alan ve bunun özellikle sayılan verilerle belirleyen bilim dalı.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.