Nüfus Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Kişi: Küçük memurdum ama, derdim büyük. Başımda tam yedi nüfus var. (İlgili cümle kaynağı: A. Nesin)
 2. Bir yerde, bir ülkede oturanların sayı bakımından hepsi, popülasyon: Türkiye'nin nüfusu 82 milyondur (2019).

Türkiye haritası üzerinde Türkiye nüfusunu gösteren Türk halkı
Türkiye Nüfusu


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Nüfus basıncı: (coğrafya) Herhangi bir ülkede nüfus artışı oranının alışılanın üstünde bir değere ulaşması ve nüfusun büyük bir hızla çoğalması.
 • Nüfus baskısı: (toplum bilim) Nüfusun doğal kaynaklardan ve geçim araçlarından daha yüksek oranda artması.
 • Nüfus coğrafyası: (coğrafya) İnsanların yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen, bunu türlü yönleriyle açıklamaya çalışan coğrafya kolu.
 • Nüfus dağılımı: Bir ülke ya da bölgede yaşayan insanların, yaşadıkları alana yoğun ya da seyrek olarak yayılışı.
 • Nüfus değiş tokuşu: İki devlet arasında varılan anlaşma koşulları altında, karşılıklı olarak insan değiştirilmesi.
 • Nüfus hareketleri: (toplum bilim) Nüfusun sayımlarının ortaya koyduğu verilere dayanarak bir bölge ya da ülkenin gelecek yıllardaki nüfusunu ve özeliklerini saptamak amacıyla yapılan çalışmaların tümü.
 • Nüfus patlaması: (toplum bilim) Özellikle az gelişmiş toplumlarda, teknolojik ve tıbbi buluşlar nedeniyle sağlık koşullarındaki türlü iyileşmeler sonucunda ölüm oranlarının düşmesi, doğum oranlarınınsa değişmemesi, hatta artması sonucu, nüfusun büyük hızla çoğalması.
 • Nüfus planlaması: Ailelere, sahip olmak istedikleri ve yetiştirebilecekleri çocuk sayısında karar verebilme ve bunu gerçekleştirecek olanakların verilmesi doğrultusundaki eğitim ve yöntemlerin tümü, aile planlaması.
 • Nüfus salınımları: Herhangi bir kentte ya da bölgede yaşayan nüfusun, belli bir süre içinde azalıp çoğalması.
 • Nüfus sayımı: Bir ülke nüfusunun nitelik ve niceliği üzerinde gerekli verileri saptamak amacıyla belli aralıklarla yapılan sayma işlemi.
 • Nüfus yoğunluğu: Nüfusla, bu nüfusun üzerinde yaşadığı toprakların yüz ölçümü arasındaki oran.
 • Nüfus bilimi: İnsan nüfusunun durum ve gelişimini konu alan ve bunun özellikle sayılan verilerle belirleyen bilim dalı.
( 0 soru/yorum )