Aferin (Aferim) nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Alkışlama
Aferin
  1. Beğenme duygusunu dile getiren, çoğu kez okşama, alkışlama eşliğinde söylenen övücü sözcük: Aferin çocuklar. Bravo eş anlamı. Halk ağzında aferim olarak da kullanılır.
  2. Eskiden öğrencilere verilen beğeni belgesi.


  • Aferin almak: Değerli görülüp beğenilmek.
  • Aferini hak etmek: Davranışları ve yaptıklarıyla övgüye layık olmak.
( 0 soru/yorum )