aferin:

Aferin (Aferim) nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Alkışlama
Aferin
  1. Beğenme duygusunu dile getiren, çoğu kez okşama, alkışlama eşliğinde söylenen övücü sözcük. Bravo eş anlamı. Halk ağzında aferim olarak da kullanılır. Aferin çocuklar.
  2. Eskiden öğrencilere verilen beğeni belgesi.


  • Aferin almak: Değerli görülüp beğenilmek.
  • Aferini hak etmek: Davranışları ve yaptıklarıyla övgüye layık olmak.