Afaki nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ciddi ve belli bir konu üzerine olmayıp amaçsız, şuradan buradan, rastgele yapılan (konuşma): Biraz afaki sohbetten sonra oradan kalktık... (A. Rasim)
  2. (felsefe) Nesnel: Daha çok birer felsefe terimi olarak kullanılan bu iki kelimeden öznel'in eski karşılığı enfüsi, nesnel'in eski karşılığı ise afaki'dir (Türk Dili). Felsefe kaynaklı afaki bakış, insan derununu nefs gerçekliğinde ele almayı ve nefs eğitimini öngöremedi. (M. B. Ayaz)
  3. Bir kaynağa dayanmayan, hayali: Tarihte yaşanan olaylar ilerleyen ve bütünleşen bir insanlık âleminin gerçek değil afaki bir kurgu olduğunu göstermiştir. (İlgili cümle kaynağı: A. Gökdemir)
( 0 soru/yorum )