Hafız nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kuran okuyan küçük hafız çocuk
Kuran okuyan hafız çocuk
  1. Hafız, Kuran-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen ve ezbere okuyabilen kimse demektir: Arapçada korumak, ezberlemek manasındaki "hıfz" kökünden türemiş bir sıfat olan hafız, Kur'anı Kerimi ezberleyen ve hafızasında koruyan kişidir. (İlgili cümle kaynağı: M. Paksu)
  2. Yüce Allah'ın isimlerinden, El Hafız. Koruyan, gözeten, muhafaza eden demektir: Ama Allah en iyi koruyandır, O merhametlilerin merhametlisidir... (Yusuf Suresi 64. ayetten)
Hafızların beyninde yer alan Kur'an ayetlerini anlatan resim
Hafızlar Kur'an-ı Kerim'i adeta beyinlerine nakşederler
( 0 soru/yorum )