Aheste nedir? Aheste beste ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yavaş, ağır: Her gün aheste mavnaların, Görsem açıkta geçişini. (O. V. Kanık)
  2. Ağır ağır, yavaşça: Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın. (Y. K. Beyatlı)


  • Aheste aheste: Sakin sakin, ağır ağır, yavaş yavaş.
  • Aheste beste: (deyiminin anlamı) (Alay yollu) Kırıla döküle, nazlı nazlı, sallana sallana: Biz önden yürüdük, o arkadan aheste beste geliyordu. (M. Kaplan)
( 0 soru/yorum )