Şayka nedir ne demektir? Anlamı


Şayka
  1. Şayka, eskiden deniz ve nehirde kullanılan, önünde ve arkasında birkaç topu olan, altı düz, çift veya tek yelkenli veya yelkensiz sadece kürekle kullanılabilen, hızlı manevralar yapabilen bir çeşit Kazak kayığı (veya teknesi). Genellikle sahil korumada yararlanılan şayka da kullanılan ve kale kuşatmalarında yararlanılan toplara da şayka topu denirdi.
  2. (denizcilik) Türklerin Karadeniz'deki ırmak kıyılarının korunmasında, Rus Kazakların kıyılara saldırmada kullandıkları altı düz, yayvan gemi.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.