Aforizma nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Aforizma, özgün bir düşünceyi, bir değer yargısını, yaşamla ilgili bir kavrayışı dile getiren, bireysel üslubuyla atasözünden ayrılan, kısa ve vurucu cümle, vecize, özdeyiş demektir.

Özlü, çarpıcı, aykırı söze aforizma denir. Herkesin unutulmayacak sözler etmek gayretine düşmesi doğaldır ama unutulmayacak söz etmek zordur. Aforizma hem özneldir hem de bilimsel bir hakikat gibi sarsıcıdır. Aforizma, bir bakıma başkalarının deneyiminden geçen insan hallerinin özetidir; yalnızca ifade edildiği bağlamda bir yaşam öngörüsü oluşturabilir. Kesin dille yazılır, ama bilim kesinliğine sahipmiş gibi ele alınamaz, genellenemez.

Klasik edebiyatın ve filozofların en sevdiği yazım biçimidir dersek, abartı olmaz. Platon, Sokrates'in savunmasının son bölümlerinde şöyle yazar: "Yalnızca şuna inanın, yargıçlarım, asıl sorun, ölümden sakınmak değil, haksızlıktan sakınmaktır; çünkü kötülük, ölümden daha hızlı koşar..." (G. Korat)
( 0 soru/yorum )