Ahir nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Son, sonraki: Evvelim sen oldun ahirim sensin. (N. Ertaş)
  2. Sonra, en sonra, sonunda: Bizi bizden iyi gören bilen var / Kavuşturur belki ahirde bizi (Y. Özcan)


  • Ahir zaman Peygamberi: En son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz.
  • Ahir vakit: İnsan ömrünün son yılları: Ahir vaktinde sıkıntı çekti. (örnek cümle)
  • Ahir zaman:
    1. Son zaman.
    2. Dünyanın son günleri, kıyametin kopmasına yakın günler ya da yıllar.
( 0 soru/yorum )