Yalıtım nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: 16.9.10 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Duvar üstü ısı yalıtım kaplaması
Isı yalıtımı
Duvar üstü ses yalıtım kaplaması
Ses yalıtımı
  1. (fizik) Bir madde ya da sistemin, kütle, enerji gibi herhangi bir aktarım olayından korunması için çevresiyle ilişkisini kesme.
  2. (teknik) Ses ve ısı vb. enerjilerin kayıplarının önüne geçmek veya zararlarından korunmak amacıyla çeşitli yalıtkan malzemelerle (köpük, taş yünü, cam yünü vb.) bir ortamdan başka bir ortama geçişini en aza indirme veya tamamen engelleme, izolasyon.
  3. Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lastik, porselen gibi maddelerle kaplama, sarma işlemi.
  4. Bir olay ya da değişkeni salt biçimiyle gözleyebilmek üzere başka olay ya da değişkenlerin etkilerinden arıtarak soyutlama.
( 0 soru/yorum )