Ahkam nedir? Ahkam kesmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hükümler, yargılar: Teşkilat-ı esasiye ahkamı bütün şümulü ile tatbik edilecektir. (İlgili cümle kaynağı: M. Kemal Atatürk)


  • Ahkam defteri: (tarih) Osmanlılarda yasa, yargı ve tüzük niteliğindeki kararların yazıldığı defter.


İlgili deyimler


İçinde "ahkam" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Ahkam çıkarmak: (deyiminin anlamı) Kendine göre sonuç ve anlamlar çıkarmak, yersiz birtakım yargılara varmak.
  • Ahkam kesmek: Ulu orta ve çekinmeden kesin yargılara varmak.
  • Ahkam yürütmek: Kendine göre sonuçlar çıkarmak.
( 0 soru/yorum )