Tırmık nedir ne demektir? Tırmık ne işe yarar?

Tırmık Sürülmüş toprağın iri taşlarını, çöpünü ve otlarını ayıklamak için kullanılan seyrek demir dişleri olan tarak biçiminde saplı ta...

Tırabzan nedir ne demektir? Anlamı

Tırabzan ve tırabzan babası Merdiven korkuluğu ya da parmaklığı.  Tırabzan kırılmıştı ve ben çok beğendiğim sarnıcın içinde, dilek paral...

Tır nedir ne demektir? Anlamı ve açılımı

TIR Fransızca "uluslararası karayolu taşımacılığı" anlamına gelen "Transport Internationaux Routiers" sözcüklerinin ...

Tını nedir ne demektir? Anlamı

müzik Tını, bir enstrümanda ki veya sesteki karakteristik ton rengidir; perdesi, ses yüksekliği ve uzunluğu dışında belirli bir sesin ay...
1 Yorum

Tıngır nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Metal bir nesne sert bir yüzeye düştüğü zaman çıkan ses. sıfat Parasız, züğürt. Mahmuz, çizme yerinde ama cepler tıngır mıngırdır güzelim...

Tıkır nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Tıkırdayan, birbirine vuran, çarpan şeylerin çıkardığı ses, tıkırtı. Bütün gece bir saat tıkır tıkır işledi. Vakti anlamak güçtü, ama kulağ...

Tığ nedir ne işe yarar? Anlamı

Tığ Dantel ya da yün örmekte kullanılan, ucu çengelli, kısa şiş. Tığ oyası ve tığ danteli (tığ örücülüğü) tığ adı verilen ucu kancalı a...

Tezene nedir? Tezeneli çalgılar ne demektir? Anlamı

Tezene Tezene, telli çalgıları çalmak için el ile tutulup çalgının tellerine dokundurulan, çoğunlukla kiraz ağacının kabuğundan ya da ke...

Tezek nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Tezek ateşi Yakacak olarak kullanılmak üzere kurutulmuş büyükbaş hayvan gübresi (dışkısı). Genellikle köylerde yaz boyu biriktirilip ku...

Teyze ne demektir kime denir? Anlamı

Türk Sinemasının Adile Teyzesi (Adile Naşit) Bir kimseye göre annesinin kız kardeşi. Annemin iki kardeşi var. Ablası benim teyzem, erk...

Teyp nedir ne demektir? Anlamı

Teyp Teyp, ses dalgalarını bant denilen manyetik kuşaklara kaydeden ve manyetik kuşaklara kaydedilmiş sesleri yeniden ses dalgalarına dö...

Tetik nedir ne demektir? Anlamı

ad Ateşli silahları ateşlemek için işaret parmağıyla çekilen manivela. "Parmağını asla gerekmedikçe tetiğin üzerinde tutma; tetik...

Tesviye nedir? Tesviye etmek ne demektir? Anlamı

Düz duruma getirme, düzleme. Örneğin pürüzlü bir şeyin pürüzlerini gidererek düzleştirme ya da engebeli bir arazinin çukur ve yükseltilerin...

Testi nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Testi Su, şerbet vb. içecek taşımaya yarayan, pişmiş topraktan yapılan, ağzı dar, karnı şişkin ve kulplu çömlek kap. Tahta kaşıklar ise...

Testere balığı ve kısaca özellikleri

Testere balığı Marangoz köpekbalıkları olarak da bilinen testere balıkları, bir testereye benzeyen, iki yüzünde enine keskin dişler bulu...

Testere nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Ağaç testeresi Testere, genellikle üçgen biçiminde tırtıklı dişleri olan, ağaç, demir vb. malzemeleri düzgün bir biçimde kesmeye yarayan...

Tespih nedir ne demektir? Anlamı

Namaz tespihi Yüce Allah'ı takdis ve tenzih etme, Hakk'ın her türlü kusurdan ve noksandan uzak olduğunu dile getirme. Göklerdek...

Tesis nedir? Tesis etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Kurma, yapma. Uluslararası barışın tesisini zorlaştıran ve ebedi barışa giden yolu kapatan devletler "adil olmayan devletlerdir"....

Tesisat nedir? Tesisatçı ne demektir? Kısaca anlamı

Isıtma, aydınlatma, su kullanımı vb. gibi belli bir işin sağlanmasına yarayan araçların uygun yerlere döşenmesi ya da döşenen bu araçların ...

Tesettür nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Tesettür Örtünme, gizleme, setretme. "Tesettür Kur'an'ın emridir" ilahi ikazını alan hoca hanım başını örtmeye karar ...

Tescil nedir? Tescil etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Resmileştirilmek istenilen bir şeyi bu işe ait şeylerin kaydedildiği resmi bir deftere yazma, bir kütüğe kaydetme, bir sicile geçirme veya...

Terzi nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Terzi Mesleği bireysel müşterilerden ölçü alıp onlara uyacak şekilde elbise, takım elbise, pantolon, ceket vb. gibi kıyafetler diken za...

Tersinir nedir? Tersinmez ne demektir? Kısaca anlamları

Bir olayın ortaya çıkma koşullarındaki sonsuz küçük bir değişikliğin etkisiyle herhangi bir anda yön değiştirebilen bütün kimyasal, fizik...

Tersane nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir tersanede gemi suya indirilmesi Tersane, her cins ve boyda gemi ve su aracının inşası, bakım-onarımı ve tadilatı işlerinden biri v...

Ters nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Gerekli olan duruma karşıt, zıt. Kalemin ters tarafı. Ayna ters gösterir. Ayakkabılarını ters giymiş. Bir şeyin ya da bir aracın işlemey...

Termostat nedir ne demektir? Termostat ne işe yarar?

Termostat Bir araçta ısınan motor suyunu soğuması için radyatöre yönlendiren mekanik araç termostatı Termostat, sıcaklık değişimlerin...

Termos nedir ne demektir? Anlamı

Termos ve yapısı Termos, yalıtım malzemesiyle kaplı bir kılıf içine yerleştirilmiş, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli bir şiş...

Termometre nedir? Termometre ne ölçer, kısaca ne işe yarar?

Fahrenhayt ve santigrat dereceleri gösteren bir termometre Termometre, sıcaklıkları ölçmek ve göstermek için kullanılan, derece ile öl...

Termografi nedir ne demektir? Anlamı

Tıpta termografi Isı kullanımını içeren bir yazma veya baskı süreci: Grafik sanatlarda, yeni basılmış taze mürekkep üzerine reçine vurd...

Termofor nedir ne demektir? Anlamı

Termofor Termofor, kauçuk, silikon, naylon vb. elastik maddelerden yapılan, içi su veya kimyasal bir madde ile doldurularak ısının uzun ...

Termoelektrik nedir? Termoelektrik etki ne demektir? Kısaca anlamları

Termoelektrik, ısı enerjisi ile elektrik enerjisi arasındaki ilişkileri, dönüşümleri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik koludur. ...

Termodinamik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir termodinamik çevrim (Isı ile çalışan stirling motoru) Termodinamik ısı, mekanik eylem (iş), sıcaklık ve enerji arasındaki ilişki il...

Termit nedir ne demektir? Kısaca anlamı

İşçi termit böceği Termit kaynağı ile demiryolu raylarının birleştirilmesi zooloji Sıcak ya da ılıman ülkelerde toprakta ya da ağ...

Radyoaktif ☢ Elementler

Radyoaktivite, bazı kararsız atomların kendiliğinden parçalandığı, alfa veya beta parçacıkları ya da bir tür yüksek frekanslı elektromanyeti...

Bohriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Bohriyum elementi (illüstrasyondur) Bohriyum, simgesi Bh, atom numarası 107, atom ağırlığı 270 olan, yapay olarak üretilen, radyoaktif ...
1 Yorum

Darmstadtiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Darmstadtiyum elementi (illüstrasyondur) Darmstadtiyum, simgesi Ds, atom numarası 110, atom ağırlığı 281 olan, yapay olarak üretilen ve...

Dubniyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Dubniyum elementi (illüstrasyondur) Dubniyum, simgesi Db, atom numarası 105, atom ağırlığı 268 olan, yapay olarak üretilen, radyoaktif,...

Flerovyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Flerovyum elementi (illüstrasyondur) Flerovyum, simgesi Fl, atom numarası 114, atom ağırlığı 289 olan, yapay olarak üretilen ve kurşun ...

Hassiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Hassiyum elementi (illüstrasyondur) Hassiyum, simgesi Hs, atom numarası 108, atom ağırlığı 269 olan, yapay olarak üretilen, radyoaktif,...

Kopernikyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Kopernikyum elementi (illüstrasyondur) Kopernikyum, simgesi Cn, atom numarası 112, atom ağırlığı 285 olan, yapay olarak üretilen ve met...

Livermoryum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Livermoryum elementi (illüstrasyondur) Livermoryum, simgesi Lv, atom numarası 116, atom ağırlığı 293 olan, yapay olarak üretilen ve pol...

Meitneriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Meitneriyum elementi (illüstrasyon) Meitneriyum, simgesi Mt, atom numarası 109, atom ağırlığı 278 olan, yapay olarak üretilen süper-ağı...

Mendelevyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Mendelevyum elementi (illüstrasyondur) Mendelevyum, simgesi Md, atom numarası 101, atom ağırlığı 258 olan, yapay olarak üretilen radyoa...

Moskovyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Moskovyum elementi (illüstrasyondur) Moskovyum, simgesi Mc, atom numarası 115, atom ağırlığı 289 olan yapay olarak üretilen ve metal old...

Nihonyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Nihonyum elementi (illüstrasyon) Nihonyum, simgesi Nh, atom numarası 113, atom ağırlığı 286 olan yapay olarak üretilen ve metal olduğu ...

Nobelyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Nobelyum elementi (illüstrasyondur) Nobelyum, simgesi No, atom numarası 102, atom ağırlığı 259 olan yapay olarak olarak üretilen radyoa...

Oganeson elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Oganeson elementi (illüstrasyondur) Oganeson (oganesson), simgesi Og, atom numarası 118, atom ağırlığı 294 olan, yapay olarak üretilen ...

Röntgenyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Röntgenyum elementi (illüstrasyondur) Röntgenyum, simgesi Rg, atom numarası 111, atom ağırlığı 281 olan yapay olarak üretilen radyoakti...

Seaborgiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Seaborgiyum elementi (illüstrasyondur) Seaborgiyum, simgesi Sg, atom numarası 106, atom ağırlığı 271 olan yapay olarak üretilen radyoak...

Tenesin (tennessine) elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Tenesin elementi (illüstrasyondur) Tenesin (tennessine), simgesi Ts, atom numarası 117, atom ağırlığı 294 olan yapay olarak üretilen, r...

Falan nedir ne demektir? İlgili sözler ve anlamları

zamir Söylenmesi istenilmeyen ya da gerekli görülmeyen bir özel ad yerine kullanılan kelime, filan. Falan geldi, filan gitti diye anlatıp ...

Terminal nedir ne demektir? Anlamı

Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminalleri Otobüs, uçak vb. taşıtların yolcularını ilk aldığı veya son bıraktığı yer. Terminal ...

Terminoloji nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Tıbbi terminoloji Bir sanat, bir bilim veya bir teknik alanında kullanılan, sadece o alana özgü özel sözcük ve ifadelerin tümü. Tıbbi t...

Termik nedir ne demektir? Anlamı

Kömürle elektrik üreten bir termik santral Isı, sıcaklık, ısının üretilmesi, iletilmesi ve kullanılmasıyla ilgili, ısıl. Termik santra...