Tiftik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Ankara tiftik keçisi Ankara iline has olan bir keçi türü ve bu keçiden kırkılan ince, uzun, parlak, genellikle beyaz renkli ve buk...

Tırpan nedir? Tırpanlamak ne demektir? Anlamları

Tırpan Uzunca sapının ucunda orağa benzer uzun ve eğri bir bıçak bulunan, eskiden savurarak ekin biçmekte kullanılan bir tür tarım...

İl plaka kodları ve harf grupları

Plaka, trafiğe çıkan motorlu kara taşıtlarına takılan ve hangi ilde tescilli olduğunu gösteren ince metalden yapılan baskılı, numaralı ve ha...

Tırıs nedir? Tırıs gitmek ne demektir? Anlamları

Atın tırıs gitmesi Tırıs, binek hayvanının (genellikle at), çaprazlama ayak atarak koşmaya yakın hızlı ve dikey olarak sarsıntılı y...

Deve nasıl bir hayvandır? Türleri ve özellikleri nedir?

Tek hörgüçlü hecin devesi Deve (zooloji)  geviş getirenlerden, uzun boyunlu, susuzluğa dayanıklı ve yük taşımakta kullanılan, sırtı...

Tırmık nedir ne demektir? Tırmık ne işe yarar?

Tırmık Sürülmüş toprağın iri taşlarını, çöpünü ve otlarını ayıklamak için kullanılan seyrek demir dişleri olan tarak biçiminde sap...

Tırabzan nedir ne demektir? Anlamı

Tırabzan ve tırabzan babası Merdiven korkuluğu ya da parmaklığı. Tırabzan kırılmıştı ve ben çok beğendiğim sarnıcın içinde, dilek p...

Tır nedir ne demektir? Anlamı ve açılımı

TIR Fransızca "uluslararası karayolu taşımacılığı" anlamına gelen "Transport Internationaux Routiers" sözcükler...

Tını nedir ne demektir? Anlamı

müzik Tını, bir enstrümanda ki veya sesteki karakteristik ton rengidir; perdesi, ses yüksekliği ve uzunluğu dışında belirli bir ses...
1 Yorum

Tıngır nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Metal bir nesne sert bir yüzeye düştüğü zaman çıkan ses. sıfat Parasız, züğürt. Mahmuz, çizme yerinde ama cepler tıngır mıngırdır güzelim...

Tıkır nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Tıkırdayan, birbirine vuran, çarpan şeylerin çıkardığı ses, tıkırtı. Bütün gece bir saat tıkır tıkır işledi. Vakti anlamak güçtü, ama kulağ...

Tığ nedir ne işe yarar? Anlamı

Tığ Dantel ya da yün örmekte kullanılan, ucu çengelli, kısa şiş. Tığ oyası ve tığ danteli (tığ örücülüğü) tığ adı verilen ucu kanc...

Tezene nedir? Tezeneli çalgılar ne demektir? Anlamı

Tezene Tezene, telli çalgıları çalmak için el ile tutulup çalgının tellerine dokundurulan, çoğunlukla kiraz ağacının kabuğundan ya ...

Tezek nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Tezek ateşi Yakacak olarak kullanılmak üzere kurutulmuş büyükbaş hayvan gübresi (dışkısı). Genellikle köylerde yaz boyu biriktiril...

Teyze ne demektir kime denir? Anlamı

Türk Sinemasının Adile Teyzesi (Adile Naşit) Bir kimseye göre annesinin kız kardeşi. Annemin iki kardeşi var. Ablası benim teyzem...

Teyp nedir ne demektir? Anlamı

Teyp Teyp, ses dalgalarını bant denilen manyetik kuşaklara kaydeden ve manyetik kuşaklara kaydedilmiş sesleri yeniden ses dalgalarına ...

Tetik nedir ne demektir? Anlamı

ad Ateşli silahları ateşlemek için işaret parmağıyla çekilen manivela. "Parmağını asla gerekmedikçe tetiğin üzerinde tutma; ...

Tesviye nedir? Tesviye etmek ne demektir? Anlamı

Düz duruma getirme, düzleme. Örneğin pürüzlü bir şeyin pürüzlerini gidererek düzleştirme ya da engebeli bir arazinin çukur ve yükseltilerin...

Testi nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Testi Su, şerbet vb. içecek taşımaya yarayan, pişmiş topraktan yapılan, ağzı dar, karnı şişkin ve kulplu çömlek kap. Tahta kaşıkla...

Testere balığı ve kısaca özellikleri

Testere balığı Marangoz köpekbalıkları olarak da bilinen testere balıkları, bir testereye benzeyen, iki yüzünde enine keskin dişler...

Testere nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Ağaç testeresi Testere, genellikle üçgen biçiminde tırtıklı dişleri olan, ağaç, demir vb. malzemeleri düzgün bir biçimde kesmeye ya...

Tespih nedir ne demektir? Anlamı

Namaz tespihi Yüce Allah'ı takdis ve tenzih etme, Hakk'ın her türlü kusurdan ve noksandan uzak olduğunu dile getirme. Gökl...

Tesis nedir? Tesis etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Kurma, yapma. Uluslararası barışın tesisini zorlaştıran ve ebedi barışa giden yolu kapatan devletler "adil olmayan devletlerdir"....

Tesisat nedir? Tesisatçı ne demektir? Kısaca anlamı

Isıtma, aydınlatma, su kullanımı vb. gibi belli bir işin sağlanmasına yarayan araçların uygun yerlere döşenmesi ya da döşenen bu araçların ...

Tesettür nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Tesettür Örtünme, gizleme, setretme. "Tesettür Kur'an'ın emridir" ilahi ikazını alan hoca hanım başını örtmeye k...

Tescil nedir? Tescil etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Resmileştirilmek istenilen bir şeyi bu işe ait şeylerin kaydedildiği resmi bir deftere yazma, bir kütüğe kaydetme, bir sicile geçirme...

Terzi nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Terzi Mesleği bireysel müşterilerden ölçü alıp onlara uyacak şekilde elbise, takım elbise, pantolon, ceket vb. gibi kıyafetler dik...

Tersinir nedir? Tersinmez ne demektir? Kısaca anlamları

Bir olayın ortaya çıkma koşullarındaki sonsuz küçük bir değişikliğin etkisiyle herhangi bir anda yön değiştirebilen bütün kimyasal, ...

Tersane nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir tersanede gemi suya indirilmesi Tersane, her cins ve boyda gemi ve su aracının inşası, bakım-onarımı ve tadilatı işlerinden b...

Ters nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Gerekli olan duruma karşıt, zıt. Kalemin ters tarafı. Ayna ters gösterir. Ayakkabılarını ters giymiş. Bir şeyin ya da bir aracın iş...

Termostat nedir ne demektir? Termostat ne işe yarar?

Bimetal termostat Termostat, sıcaklık değişimlerinden etkilenerek mekanik bir supabı, bir elektrik anahtarını vb.yi kendiliğinden (oto...

Termos nedir ne demektir? Anlamı

Termos ve yapısı Termos, yalıtım malzemesiyle kaplı bir kılıf içine yerleştirilmiş, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli bi...

Termometre nedir? Termometre ne ölçer, kısaca ne işe yarar?

Fahrenhayt ve santigrat dereceleri gösteren bir termometre Termometre, sıcaklıkları ölçmek ve göstermek için kullanılan, derece ile öl...

Termografi nedir ne demektir? Anlamı

Tıpta termografi Isı kullanımını içeren bir yazma veya baskı süreci: Grafik sanatlarda, yeni basılmış taze mürekkep üzerine reçine...

Termofor nedir ne demektir? Anlamı

Termofor Termofor, kauçuk, silikon, naylon vb. elastik maddelerden yapılan, içi su veya kimyasal bir madde ile doldurularak ısının ...

Termoelektrik nedir? Termoelektrik etki ne demektir? Kısaca anlamları

Termoelektrik, ısı enerjisi ile elektrik enerjisi arasındaki ilişkileri, dönüşümleri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik koludur. ...

Termodinamik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir termodinamik çevrim (Isı ile çalışan stirling motoru) Termodinamik ısı, mekanik eylem (iş), sıcaklık ve enerji arasındaki ilişki il...

Termit nedir ne demektir? Kısaca anlamı

İşçi termit böceği Termit kaynağı ile demiryolu raylarının birleştirilmesi zooloji Sıcak ya da ılıman ülkelerde toprakt...

Radyoaktif ☢ Elementler

Radyoaktivite, bazı kararsız atomların kendiliğinden parçalandığı, alfa veya beta parçacıkları ya da bir tür yüksek frekanslı elektromanyeti...

Bohriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Bohriyum elementi (illüstrasyondur) Bohriyum, simgesi Bh, atom numarası 107, atom ağırlığı 270 olan, yapay olarak üretilen, radyoa...
1 Yorum

Darmstadtiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Darmstadtiyum elementi (illüstrasyondur) Darmstadtiyum, simgesi Ds, atom numarası 110, atom ağırlığı 281 olan, yapay olarak üretil...

Dubniyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Dubniyum elementi (illüstrasyondur) Dubniyum, simgesi Db, atom numarası 105, atom ağırlığı 268 olan, yapay olarak üretilen, radyoa...

Flerovyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Flerovyum elementi (illüstrasyondur) Flerovyum, simgesi Fl, atom numarası 114, atom ağırlığı 289 olan, yapay olarak üretilen ve ku...

Hassiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Hassiyum elementi (illüstrasyondur) Hassiyum, simgesi Hs, atom numarası 108, atom ağırlığı 269 olan, yapay olarak üretilen, radyoa...

Kopernikyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Kopernikyum elementi (illüstrasyondur) Kopernikyum, simgesi Cn, atom numarası 112, atom ağırlığı 285 olan, yapay olarak üretilen v...

Livermoryum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Livermoryum elementi (illüstrasyondur) Livermoryum, simgesi Lv, atom numarası 116, atom ağırlığı 293 olan, yapay olarak üretilen v...

Meitneriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Meitneriyum elementi (illüstrasyon) Meitneriyum, simgesi Mt, atom numarası 109, atom ağırlığı 278 olan, yapay olarak üretilen süpe...

Mendelevyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Mendelevyum elementi (illüstrasyondur) Mendelevyum, simgesi Md, atom numarası 101, atom ağırlığı 258 olan, yapay olarak üretilen r...

Moskovyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Moskovyum elementi (illüstrasyondur) Moskovyum, simgesi Mc, atom numarası 115, atom ağırlığı 289 olan yapay olarak üretilen ve meta...

Nihonyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Nihonyum elementi (illüstrasyon) Nihonyum, simgesi Nh, atom numarası 113, atom ağırlığı 286 olan yapay olarak üretilen ve metal ol...

Nobelyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Nobelyum elementi (illüstrasyondur) Nobelyum, simgesi No, atom numarası 102, atom ağırlığı 259 olan yapay olarak olarak üretilen r...

Oganeson elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Oganeson elementi (illüstrasyondur) Oganeson (oganesson), simgesi Og, atom numarası 118, atom ağırlığı 294 olan, yapay olarak üret...

Röntgenyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Röntgenyum elementi (illüstrasyondur) Röntgenyum, simgesi Rg, atom numarası 111, atom ağırlığı 281 olan yapay olarak üretilen rady...