Tescil nedir? Tescil etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Resmileştirilmek istenilen bir şeyi bu işe ait şeylerin kaydedildiği resmi bir deftere yazma, bir kütüğe kaydetme, bir sicile geçirme veya resmi bir veri tabanına girme. Her tacir işletmesini açtığı tarihten itibaren 15 gün içinde ticaret unvanı seçmek ve unvanını merkezin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirmek zorundadır (Ticaret Hukuku).


  • Tescil etmek: Resmi olarak kaydetmek: Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti kanunda belirtilen taşıtların kendileriyle ilgili sicile kayıt ve tescil edilmesiyle başlar. (Türk Vergi Sistemi)
  • Tescilli:
    1. Tescil edilmiş, müseccel: Tescilli marka kullanma hakkı sadece marka sahibindedir; başkaları kullanamaz. (İlgili cümle kaynağı: S. Gümüş)
    2. (mecazi) Mühürlenmiş, damgalanmış.
( 0 soru/yorum )