Termodinamik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Stirling ısı motorunun oluşturduğu bir termodinamik çevrim animasyonu
Bir termodinamik çevrim
(Isı ile çalışan stirling motoru)
Termodinamik ısı, mekanik eylem (iş), sıcaklık ve enerji arasındaki ilişki ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Termodinamik, makroskobik ölçekli fiziksel sistemlerdeki sıcaklık, basınç ve hacimdeki değişiklikleri parçacıklarının kolektif hareketlerini analiz ederek gözlem ve istatistik yoluyla inceleyen bir bilim dalıdır.

Isı, geçiş ve dinamikteki enerjinin hareketle ilişkili olduğu anlamına gelir. Termodinamik, enerjinin hareketini ve enerjinin hareketi nasıl yarattığını inceler; termal enerjinin diğer enerji türlerine nasıl dönüştüğünü ve maddeyi nasıl etkilediğini anlatır.


Termodinamikte, dört yasa vardır:


  • Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası: Termodinamik denge bir denklik ilişkisidir. Eğer iki ayrı termodinamik sistem üçüncü başka bir sistemle ayrı ayrı termik dengede ise bu iki termodinamik sistemde birbirleriyle termal dengededir demektir.
  • Termodinamiğin Birinci Yasası: Isı başka bir enerji biçimine dönüştüğünde veya diğer enerji formları ısıya dönüştüğünde, sistemdeki toplam enerji miktarı (ısı + diğer formlar) sabittir. Enerji ne yaratılabilir ne de yok edilebilir. Sadece formları değiştirebilir. Herhangi bir süreçte, evrenin toplam enerjisi aynı kalır. Bir termodinamik döngü için, sisteme verilen net ısı, sistem tarafından yapılan net işe eşittir.
  • Termodinamiğin İkinci Kanunu: Dengede olmayan izole bir sistemin entropisi (düzensizliği), zamanla artacak ve dengede maksimum değere yaklaşacaktır.
  • Termodinamiğin Üçüncü Kanunu: Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça, bir sistemin entropisi sabit bir minimuma yaklaşır ve tüm süreçler neredeyse durur.
( 0 soru/yorum )