Termit nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir işçi termit böceğinin yakından görünüşü
İşçi termit böceği
  1. (zooloji) Sıcak ya da ılıman ülkelerde toprakta ya da ağaç gövdelerinde yaptıkları yuvalarda koloniler halinde yaşayan, ağız parçaları iyi gelişmiş, iri başlı ve yumuşak vücutlu olan, organik (bitkisel) kökenli maddelere çok zarar veren ve yaklaşık 2750 cinsi olan bir böcek türü. Termitler karıncalarla yakından ilişkili olmasa da, bazen akkarıncalar olarak anılırlar ancak en yakın akrabaları hamam böcekleridir. Çoğu bitki türüne, odunlara ve organik maddelere zarar verirler. Temel besinleri genellikle canlılığını yitirmiş bitkisel organiklerin selüloz içerikli kısımlarıdır.
  2. Termit kaynağı ile demiryolu raylarının birleştirilmesini gösteren animasyon
    Termit kaynağı ile demiryolu raylarının birleştirilmesi
    (kimya, teknik) Bir metal oksidiyle (demir oksit) alüminyum tozundan oluşan, ateşlendiğinde kimyasal bir tepkime oluşturarak alüminyum okside ve metale (demire) dönüşen, bu sırada büyük bir ısı yayarak indirgenmiş metali (demiri) eriten, bu özelliğinden faydalanılarak demir yolu raylarının vb. birbirine kaynatılmasında, bazı bombalarda ve bazı metalleri oksitlerinden ayırma işlemlerinde kullanılan karışım. Başka bir deyişle kendiliğinden eriyip dolgu yaparak ve temas ettiği yüzeyleri de eriterek kaynak yapan metalik karışım.
( 0 soru/yorum )