Oo:

O harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
 1. Türk alfabesinin on sekizinci harfi.
 2. Sesbilim bakımından kalın, geniş, yuvarlak ünlü.
 3. (kimya) Oksijen elementinin simgesi.
 4. Tekil üçüncü kişiyi gösterir.
  O bilemedi, ben bildim.
 5. İki ya da daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösterir.
  O mu lezzetli, bu mu?
 6. Uzakta olan, göz önünde bulunmayan kimse ya da şeyi belirtir.
  O imansızdan her şey beklenir.
 7. Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtip pekiştirir.
  O, kimler gelmiş.