O harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Türk alfabesinin on sekizinci harfi.
  2. Sesbilim bakımından kalın, geniş, yuvarlak ünlü.
  3. (kimya) Oksijen elementinin simgesi.
  4. Tekil üçüncü kişiyi gösterir: O bilemedi, ben bildim.
  5. İki ya da daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösterir: O mu lezzetli, bu mu?
  6. Uzakta olan, göz önünde bulunmayan kimse ya da şeyi belirtir: O imansızdan her şey beklenir.
  7. Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtip pekiştirir: O, kimler gelmiş.
( 0 soru/yorum )