G harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Türk alfabesinin sekizinci harfi, okunuşu "ge".
  2. Sesbilim bakımından, patlayıcı, sürekli, yumuşak; kalın ünlülerle art damak, ince ünlülerle ön damak ünsüzü.
  3. Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harflerle gösterildiğinde sekizinci maddenin başına getirilir.
  4. (müzik) Nota işaretlerini harflerle göstermede "sol" sesini bildirir.
  5. (fizik) Yer çekimi ivmesinin simgesi.
  6. (fizik) Hızlı bir şekilde hız değiştirilmesi sonucu oluşan G-kuvvetinin kısa yazılışı.
  7. Romen rakamlarında dört yüz, üzerinde bir yatay çizgiyle de dört yüz bin sayısını gösterir.
  8. Bir kütle (ağırlık) birimi olan gram'ın sembolü. (g)
  9. CSG birim sisteminde Gauss'un simgesi.
( 0 soru/yorum )