Ğ harfi (yumuşak g)

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Türk alfabesinin dokuzuncu harfi, "yumuşak ge".
  2. Sesbilim bakımından akıcı, sızıcı, sürekli, yumuşak ünsüz. Kalın ünlülerle art damak, ince ünlülerle ön damak ünsüzüdür. Türkçe'de bu harf sözcüklerin başına hiç geçmediği gibi, sonunda da genellikle tek heceliler de bulunur: Sağ, yağ vb.
  3. Sınıflama ve sıralamalarda maddelerin sırası harfle gösterildiğinde dokuzuncu maddenin başına getirilir.
  4. Ğ ya da ğ harfi Türkçe'den başka Azerice, Kırım Tatarcası, Kazan Tatarcası ve Lazca, Gürcüce ve Megrelce dillerinde de kullanılır. Kırım Tatarca'sında ve Tatarca'da kelime başlarına gelebilir: Örneğin Tatarca da Ğabdulla (Abdullah), Kırım Tatarcasında "ğarp" (garp) sözcüklerinde olduğu gibi.
( 0 soru/yorum )