E harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
 1. Türk alfabesinin altıncı harfi.
 2. Ses bilim bakımından ince, düz ve geniş ünlü.
 3. Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harfle gösterildiğinde altıncı maddenin başına getirilir.
 4. (müzik) Nota işaretlerini harflerle gösterme yönteminde "mi" sesini bildirir.
 5. (matematik) Küçük harfle, doğal sayıların temeli olan 2,7182... sayısının simgesi.
 6. (fizik) Küçük harfle, elektronun (yükünün) simgesi (e=1,602192 x 10-19 coulomb).
 7. (kimya) Erbiyum elementinin simgesi.
 8. Romen rakamlarında iki yüz elli, üzerinde yatay bir çizgiyle iki yüz elli bin sayısını gösterirdi.
 9. (Kimi öğretim kurumlarında) Beşinci dereceden yüksek not, bütünleme notu.
 10. (mantık) Biçimsel mantıkta, olumsuz tümel önermelerin simgesi.
 11. (fizik) Enerjinin simgesi (Ek, kinetik enerji; Ep potansiyel enerji).
 12. (fizik) Elektrikte, alan şiddetinin simgesi. (E)
 13. (fizik) Aydınlatmanın (aydınlatma düzeyi) simgesi. (E)
 14. (biyoloji) E vitaminin simgesi.
 15. Mukavemette, Young sabitinin simgesi. (E)
 16. Eczane sözcüğünün kısaltması.
 17. Sonuç niteliğindeki bir cümlenin başına getirildiğinde "öyleyse", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi koşul niteliğinde olan bir cümle yerini tutar: E, şimdi bu iş olmayacak mı?
 18. Başına getirildiği cümledeki kavrama göre türlü tonlar alarak çeşitli duygular anlatır: E, artık bu söze diyecek yok!
 19. Şaşma merak ve küçümseme anlatan soru: E, sonra ne oldu?
 20. (ünlem) "Olur mu?" anlamında kullanılan "e mi?" sözünde geçer.


 • E tabakası: Meteorolojide, iyon yuvarının 80-200 km arasındaki tabakasına verilen ad.
 • E vitamini: Beslenmede önemli yeri olan, eksikliği kısırlık, yetersiz kas gelişimi ya da damar anormalliklerine yol açan, sebzelerde ve tohum özü yağlarında bulunan, temel olarak hayvanların beslenmesinde ve antitoksin olarak kullanılan vitaminler grubunun genel adı.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
Güzel bir sözlük sitesi teşekkürler.
4/9/19 23:57