N harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Türk alfabesinin on yedinci harfi, okunuşu "ne".
 2. Sesbilim bakımından patlayıcı, sürekli, yumuşak, diş damak ve geniz ünsüzü.
 3. (fizik) (Küçük n ile) Nötronun simgesi.
 4. (fizik) (Küçük n ile) Kırılma indisinin simgesi.
 5. (matematik) (Küçük n ile) Doğal bir sayı yerine kullanılır ve "en" şeklinde okunur.
 6. (kimya) Azot elementinin simgesi.
 7. (fizik) Kuvvet birimi Newton'un simgesi.
 8. (fizik) Bir atomun çekirdeğindeki nötron sayısının simgesi.
 9. (fizik) Molekül sayısının simgesi.
 10. (fizik) Dönüş ya da sarım sayısının simgesi.
 11. Bir birimin ya da bir sayının milyarda biri olduğunu gösteren nano- ön ekinin kısaltması. nm: Nanometre.
 12. Optikte küçük "n" ile kırılma indisinin sembolü.
 13. İngilizce "kuzey (yönü)" anlamına gelen "north" sözcüğünün kısaltması.
( 0 soru/yorum )