Balık Yumurtası Nedir Ne Demektir?

Balık yumurtası Balıkların genellikle sığ yerlere bıraktıkları ve üremelerini sağlayan yumurta. Öncelikle mersin balıklarının, eriti...

Ajitasyon nedir ne demektir? Anlamı

Ajitasyon (isim) Körükleme, kışkırtma, tahrik etme. Karşıdan birkaç kişinin de canına kastederlerse ajitasyonları hepten güçlenir. ...

Balo nedir ne demektir? Anlamı

Balo Balo, genellikle geceleri düzenlenen danslı, içkili, resmi ya da özel giyimli eğlencedir. Balo vermek, yirminci asır medeniyetini...

Bambu Nedir Ne Demektir?

Bambu Bambu, sıcak ve bol yağışlı ülkelerde yetişen, boyu 25 metreye kadar ulaşabilen odunsu bir bitki ve bunun gövdesinden elde edile...

Bandırma Nedir Ne Demektir?

Cevizli sucuk İpe dizilmiş ceviz, badem, fıstık ve benzeri şeyleri, nişastayla kaynatılmış üzüm suyuna ya da başka bir şuruba batırar...

Bar Nedir Ne Demektir?

Anadolu'nun doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde, en çok Erzurum, Artvin ve Kars yörelerinde el ele tutuşularak, genellikle türkü ve davul zur...

Bamteli nedir? Bam teline basmak ne demektir? Anlamı

Telli çalgılarda en kalın sesi veren tel. Alt dudağın hemen altında ki seyrek sakal telleri. Sesi, elleri, göz kapakları ve sakalının sarı...

Balata Nedir Ne Demektir?

Fren balatası Balata, motorlu araçlarda fren yapmayı sağlayan, suya, yağa ve sürtünmeye karşı dayanıklı, frene basıldığında kampanaya ...

Bana ile başlayan atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Bana ile ilgili atasözü ve deyimler İçinde "bana, ben" kelimesi geçen atasözleri deyimler ve açıklamaları: Bana (sana, ona) ...

Venüs Gezegeni

Venüs Gezegeni Venüs, Merkür'den sonra Güneş'e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Kervankıran, Kervan yıldızı. Venü...

Fahrenhayt Nedir Ne Demektir?

Fahrenhayt Santigrat Derece Tablosu 760 mm cıva basıncı altında buzun erime noktasını 32, suyun kaynama noktasını 212 olarak kabul ed...

Eğri ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Eğri ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "eğri" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Eğri gemi, doğru sefer : Kullan...

Zıkkımın Kökü Nedir Ne Demektir? Anlamı

Zıkkımın kökü Zehir. (mecazi) İçki, sigara gibi zararlı şeyler için kullanılır. Kaç kere söyledim içme şu zıkkımı! Zıkkımın kö...

Verem nedir? Verem olmak ve etmek ne demektir? Anlamı

Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen Koch basilinin yol açtığı bulaşıcı bir hastalık tüberküloz. Bu hastalığa yakalanmış, ve...

Zifos nedir ne demektir? Anlamı

Zifos, yerden bir kimsenin üstüne sıçrayan çamur demektir. Kentte lüks cipiyle üzerimize zifos fışkırtarak yanımızdan hızla uzaklaşan magand...

Zeyrek Nedir Ne Demektir? İlgili atasözü

Zeyrek, anlayışlı, uyanık demektir. Zeki eş anlamı. Zeyrek kuş iki ayağından tutulur : (atasözünün anlamı) İşini hileyle, kurnazlıkla y...

Zeval nedir? Zeval vermek ne demektir? Anlamı

Düşkünlük, bozulma. Yok olma, yok edilme, ölme. Elçiye zeval olmaz. (Atasözü) (gökbilimi) Güneşin başucunda bulunduğu zaman, öğle. ...

Zıvana nedir? Zıvanadan çıkmak ne demektir? Anlamı

Değirmen taşının zıvanadan çıkması İki ucu açık küçük boru. Birbirine geçen şeylere açılan ve daha çok marangozlukta kullanılan, ge...

Zengin nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Zengin Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl. Zengin bir adam. Yararlı ve kendisinden beklenilen şeyleri çok olan. Zengin diller. ...

Zımbırtı nedir ne demektir? Anlamı

Adı hatırlanamayan veya küçümsenerek hor görülen ufak ve değersiz bir şeyi anlatmak için kullanılan bir söz. O tavan arasındaki zımbırtı se...

Zırnık nedir? "Zırnık bile koklatmamak" ne demektir? Anlamı

(yerbilim) Arsenik ve kükürtten oluşan, reçine parıltısında, turuncu ve kırmızı renkte, kabuk, tane, pul ya da kütle halinde bulunan ve bi...

Zırva nedir? Zırva tevil götürmez ne demektir? Anlamı

Zırva, saçma, saçma sapan demektir. Buraya zırva dinlemek için gelmedik. Zırva tevil götürmez : (atasözünün anlamı) Saçma olan bir düşü...

Akademik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Akademik Yunanca bir kelimedir. Akademiyle ilgili, akademi biçiminde, akademiye uygun. Yaratıcılıktan yoksun, kuru, yaşama yabancı.

Ahret nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İnsanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Allah (c.c.)'a dünyada yaptıklarını hesabını vereceği yer, öbür dünya, ahiret. ...

Üzüm nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Üzüm Asmanın, glikozca zengin, taze ya da kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan, suyundan şıra, pekmez, sirke vb. elde edile...

Nargile nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Nargile Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağlayan, içi su dolu bir şişeyle bunun ağzına takıla...

Varak nedir ne demektir? Anlamı

Varak aralarında altın varaklar Yaprak, sayfa. Zira en azından iki eserin varak sayısı arasındaki fark hemen göze çarpmaktadır. (İlgi...

Taht Nedir Ne Demektir? Anlamı

Nadir Şah'ın Sultan I. Mahmut'a hediye ettiği taht. Hükümdarlık koltuğu ya da mevkii. Sonra imparatorluklar... Saltanat kavga...

Vardiya Nedir Ne Demektir? Anlamı

Gemilerde beklenen nöbet. (Gemide) Nöbet yeri. Nöbetleşe çalışma. Bu hafta gece vardiyasında çalışıyorum. Vardiya katsayısı : (iktis...

Varlık nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Var olma durumu. Kimse varlığını sezmedi. (kelime ile ilgili cümle) Para, mal mülk, zenginlik, bol gelir. Bütün varlığını bir gecede yitir...

Varoş nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Varoş Eskiden bir kalenin dışında kalan yerleşim yeri. Kaleye giriş ancak kuzey yönden mümkün olup bu yönde de varoş gelişmiştir. Kal...

Ahu Nedir Ne Demektir? Anlamı

Ceylan, karaca, maral. (mecazi) Zarif, latif delikanlı. Güzel, çekici, ince bayan. Ahu gibi : Çok güzel ve iffetli (kız). Ahu gözl...