Zımbırtı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Adı hatırlanamayan veya küçümsenerek hor görülen ufak ve değersiz bir şeyi anlatmak için kullanılan bir söz: O tavan arasındaki zımbırtı senin işini görecek mi?
  2. Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses: Zımbırtıyı üst perdeye çıkarıp ortalığı gürültüye gark ediyordu. Pürüzlü ve ümitsiz sesiyle boğuk boğuk... (İlgili cümle kaynağı: Kemal Tahir)
  3. Böyle ses çıkaran şey.
( 0 soru/yorum )