Fahrenhayt Nedir Ne Demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Fahrenhayt ve santigrat karşılaştırmalı derece dönüşüm tablosu
Fahrenhayt Santigrat Derece Tablosu
760 mm cıva basıncı altında buzun erime noktasını 32, suyun kaynama noktasını 212 olarak kabul eden fahrenhayt ölçeğinde, bu iki nokta arasındaki 180 eşit bölümden her birine verilen ad. Fahrenhayt derece de denir ve °F şeklinde yazılıp "derece fahrenhayt" olarak okunur. Alman fizikçi Fahrenheit'in adından.


Fahrenhayt cinsinden ifade edilmiş bir sıcaklığın karşılığı olan santigrat (°C) cinsinden t sıcaklığı t= 5/9(f-32) bağıntısıyla elde edilir.
( 0 soru/yorum )