Zengin nedir ne demektir? İlgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Beline kadar para yığını içindeyken havaya paralar saçan bir adam
Zengin
  1. Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl (yoksul karşıtı): Zengin bir adam.
  2. Yararlı ve kendisinden beklenilen şeyleri çok olan: Zengin diller.
  3. Verimli: Zengin bir doğal yapı.
  4. Gösterişli: Kıyafeti çok zengindi.


İlgili atasözleri ve anlamları


Elinde birçok 100 ve 200 TL'lik para olan TL simgesi gözlüklü zengin ve mutlu adam
Zengin
İçinde "zengin" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır: (atasözünün anlamı) Zengin, parasının gücüyle en büyük engelleri aşar. Fakir en basit durumlarda bile çaresiz kalır, şaşkına döner.
  • Zengin kesesini döver, züğürt dizini: Zengin kesesine güvenerek her işi görür, züğürt dövünür durur.
  • Zenginin gönlü oluncaya kadar züğürdün canı çıkar: Zenginlerin yoksullara olan yardımı isteksizce olduğu için zamanında yerine ulaşmaz.
  • Zenginin horozu bile yumurtlar: Zengin, parasıyla en olmayacak şeyleri bile oldurur.
  • Zenginin iki dünyası da namustur: Zengin, bu dünyada rahat yaşadığı gibi, yaptığı hayırlarla öbür dünyada da rahat edecektir.
  • Zenginin malı züğürdün çenesini yorar: Birinin zenginliğini üzerine uzun uzadıya konuşmak gereksizdir.
( 0 soru/yorum )