Varlık nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Var olma durumu: Kimse varlığını sezmedi.
  2. Para, mal mülk, zenginlik, bol gelir: Bütün varlığını bir gecede yitirdi.
  3. Önemli, yararlı, değerli şey: Oğlum en değerli varlığımdır.
  4. (mecazi) İç dünya: Tüm varlığıyla inanmak.
  5. (felsefe) Var olan şey, bilinçten bağımsız olarak var olan her şey: Canlı ve cansız varlıklar.


  • Varlık vergisi: İkinci Dünya Savaşı'nın devlete yüklediği mali sıkıntıları, savaş sırasında yüksek kazançlar sağlamış olan kesimden bir kez için alınacak bir parayla hafifletmeyi amaçlayan, 1942 yılında çıkarılan bir yasayla uygulanan olağanüstü vergi.


İlgili atasözü, deyimler ve anlamları


İçinde "varlık" kelimesi geçen atasözü deyimler ve açıklamaları:

  • Varlık göstermek: (deyiminin anlamı) Kendinden beklenileni ya da gerekli olanı yerine getirmek.
  • Varlık içinde yaşamak: Zenginlik içinde sıkıntısız bir yaşantısı olmak.
  • Varlıkta darlık çekmek: Elindeki varlıktan yararlanamayarak sıkıntıya düşmek.
  • Varlığa darlık olmaz: (atasözünün anlamı) Varlıklı olanın gücü her şeyi yapmaya ya da yaptırmaya yeter.
( 0 soru/yorum )