Akademik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Akademik Yunanca bir kelimedir.

  1. Akademiyle ilgili, akademi biçiminde, akademiye uygun.
  2. Yaratıcılıktan yoksun, kuru, yaşama yabancı.İlgili birleşik kelimeler


  • Akademik derece: Bir yüksek öğretim kurumunca belli bir öğrenim düzeyine erişmiş kimselere verilen derece.
  • Akademik kariyer: Üniversite öğretim üyeliği süreci.
  • Akademik özerklik: Bilim ve sanat kurumlarının politika ve din etkilerine karşı bağımsızlığı ve özgürlüğü.
  • Akademik ressam: Akademiciliğe sıkı sıkıya bağlı ressam.
  • Akademik üslup: Tumturaklı, özentili üslup (biçem).
  • Akademik yazı: Sadelikten uzak, anlaşılması güç yazı.
  • Akademik zeka: Soyut kavramları kolayca kavramaya yatkın olan zeka.
  • Akademizm: Akademicilik.
( 0 soru/yorum )