Akademik Nedir Ne Demektir?


Akademik Yunanca bir kelimedir.
  1. Akademiyle ilgili, akademi biçiminde, akademiye uygun.
  2. Yaratıcılıktan yoksun, kuru, yaşama yabancı.İlgili diğer kelimeler

  • Akademik derece: Bir yüksek öğretim kurumunca belli bir öğrenim düzeyine erişmiş kimselere verilen derece.
  • Akademik kariyer: Üniversite öğretim üyeliği süreci.
  • Akademik özerklik: Bilim ve sanat kurumlarının politika ve din etkilerine karşı bağımsızlığı ve özgürlüğü.
  • Akademik ressam:  Akademiciliğe sıkı sıkıya bağlı ressam.
  • Akademik üslup: Tumturaklı, özentili üslup (biçem).
  • Akademik yazı:  Sadelikten uzak, anlaşılması güç yazı.
  • Akademik zeka: Soyut kavramları kolayca kavramaya yatkın olan zeka.
  • Akademizm: (Fransızca) Akademicilik.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.