Bamteli nedir? Bam teline basmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Telli çalgılarda en kalın sesi veren tel.
  2. Alt dudağın hemen altında ki seyrek sakal telleri: Sesi, elleri, göz kapakları ve sakalının sarı bamteli titriyordu...
  3. (mecazi) En hassas nokta, can alıcı nokta: Zaten meselenin bamteli de işte tam burada...
  4. (mecazi) Birinin kolay incinen, çabuk tepki verdiği en hassas noktası.


  • (Birinin) Bamteline basmak (dokunmak): (deyiminin anlamı) Bir kimsenin çok hassas olduğu bir konuya temas etmek veya kızacağı bir şeyi yapmak: Bu, onun yüreğinin bamteline dokunmuştu... (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )