Ajitasyon nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ajitasyonu anlatan bir çizim
Ajitasyon
  1. (isim) Körükleme, kışkırtma, tahrik etme: Karşıdan birkaç kişinin de canına kastederlerse ajitasyonları hepten güçlenir.
  2. (halk dilinde) Duygu sömürüsü yapma, birisini kendine acındırma: Mektubum da amma da ajitasyon yapmıştım; okurken neredeyse ben bile ağlayacaktım... (örnek cümle)
  3. Bir topluluğu siyasal alanda etkilemek ve coşturmak, bir ya da daha çok konudaki düşünce görüşleri sözlü yazılı, görsel yollarla yaymak amacıyla yapılan yoğun çalışma.
  4. Ajitasyon, kitlelerde mevcut rejime karşı hoşnutsuzluk meydana getirerek sosyal ve siyasal yapıyı değiştirmek amacıyla başvurulan söz ve eylemlerdir. (Z. Yıldız)
  5. Sakin ve serinkanlı halk kitlelerini yavaş yavaş çeşitli teknikler kullanarak belli bir şeye karşı kızdırma, kışkırtma ve kolayca isyan edebilecek hale getirme çalışmalarının bütünüdür. Ajitasyon bir bakıma toplumlardan kitlesel eylem bombası hazırlamak gibi bir şeydir: Demir yolu personeli ve işçileri arasında dış mihrakların kötü niyetli ajitasyonunun etkisiyle içten içe kaynamalar oluyor.
  6. (tıp, psikoloji) Ajitasyon kişinin, yakınlarının veya tedavi ekibinin güvenliğini tehlikeye sokan, tıbbi bakımını engelleyen, kişinin işlevselliğini bozan, olumsuz, tutarsız, sesli veya sözlü davranışlardır. Ajitasyon, saldırganlık, şiddet, kırıp dökme gibi kişinin normal davranış alışkanlıklarında olmayan, yeni ortaya çıkan bazı davranışlardan oluşabileceği gibi, tekrarlayıcı sorular veya adımlama gibi normal bir davranışın anormal bir biçimde tekrarlanması şeklinde de görülebilir. Ajitasyon çok çeşitli psikiyatrik bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkabilir.


  • Ajitasyon ve propaganda: Siyasal toplumsal bir konuda topluluğu harekete geçirmek için ateşli konuşma, yazı vb. yollarla yapılan çalışma.
( 0 soru/yorum )