Zıvana nedir? Zıvanadan çıkmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Değirmen taşının zıvanadan çıkmış hali
Zıvanasından çıkmış bir değirmen taşı
  1. İki ucu açık küçük boru.
  2. Birbirine geçen şeylere açılan ve daha çok marangozlukta kullanılan, genellikle dikdörtgen kesitli yuva, zıvana deliği, zıvanalık.
  3. Makara, değirmen taşı gibi şeylerin ortasına geçirilen mil.


  • Zıvana dili: İki tahtayı geçmeli birleştirmek için zıvanaya girmek üzere öteki tahtada yapılmış çıkıntı.
  • Zıvanadan çıkmak: (deyiminin anlamı)
    1. Taşkınlık gösterecek ölçüde sinirlenerek kontrolden çıkmak, çileden çıkmak (İki ağır değirmen taşını bir zıvana hizada tutar. Bu taşların zıvanadan çıkması ise çok zordur. Atalarımız ise bundan esinlenerek sinirlenmesi çok zor olan insanların artık sinirlenmekten başka çarelerinin kalmayarak taşkınlığa sebep olduklarını ifade etmişlerdir): "Yine zıvanadan çıktı. Tutabilene aşk olsun!" (E. Caner)
    2. Denetlenemez duruma gelmek: Ondan sonra zaten iş zıvanadan çıktı. (G. Erbil)
  • Zıvanadan çıkarmak: Sinirlendirmek, öfkelendirmek: Osman Ağa'yı zıvanadan çıkardı bu gülüşler. (K. Bilbaşar)
( 0 soru/yorum )