Mefharet nedir ne demektir? Anlamı

Övünce, onurlanma, övünme, iftihar etme: Fatihler, Selimler, Türkün birer mefharet ve şeref destanlarıdır (M. E. Bozkurt). Peygamberimize (s...

Gafur nedir ne demektir? Anlamı

Bağışlayıcı, hoşgörülü anlamlarında Yüce Allah (c.c.)'ın sıfatlarından: "Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah...

Şeriat nedir ne demektir? Anlamı

Şeriat, Arapça kökenli bir sözcük olup; "yol, mezhep, metot, adet, insanı bir ırmağa, su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol" a...

Kutsal nedir ne demektir? Anlamı

Kutsal Emanetlerden Efendimizin hiç can almamış olan kılıçları Güçlü bir ilahi saygı ve sevgi uyandıran, aynı hissiyata sahip olamaya...

Naat nedir ne demektir? Anlamı

Efendimize naat Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in niteliklerini övmek ve O'ndan şefaat dilemek için yazılan kaside...

Uluhiyet nedir ne demektir? Anlamı

Yüce Allah'ın İlahlık, Rablık sıfatıdır: Allah'ın bilinmesi; mevcudiyetinin ve uluhiyetinin tanınması demektir ve imanı gerektirir. ...

Nebevi ne demektir? Anlamı

Mescidi Nebevi Efendimizin İstiharathaneleri Nebevi, Efendimiz Hz. Muhammed sallallahü aleyhi ve selleme değin, onunla ilgili demekt...

Kuran nedir? Kur'an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim Kur’an-ı Kerim, alemlerin Rabbi olan Allah’ın kelamıdır. O’nun yüce muradını beyan eder. O’nu tanıtır, O’na sevk ed...

Şeyh ne demektir? Anlamı

Şeyh Şaban-i Veli Türbesi (Kastamonu) Bir tarikatın en yüksek aşamasına ulaşan, tarikatı yöneten, Allah'a ulaşma yolunda isteklil...

Saadet nedir ne demektir? Anlamı

Mutlu mesut yaşama, mutluluk, bahtiyarlık: Yine anlıyorum ki kadınlar olmasa, aşk olmasaydı aile, saadet olmadığı gibi milliyetler de olmaya...

Kutlu nedir ne demektir? Anlamı

Uğurlu, mübarek, iyilik getiren: Kutlu kelimesinin kökü olan "kut" sözcüğü ise uğur, baht, talih, mutluluk, saadet, ilahi feyiz, i...

İbadet nedir ne demektir? Anlamı

Allah'ın buyruklarını yerine getirme, Allah (c.c.)'a gösterilen saygı davranışı, tapınma, tapınış: Namaz bir ibadettir. İbadet et...

Mushaf nedir ne demektir? Anlamı

Mushaf (Arapça) Kur'an-ı Kerimin bir başka adıdır. Yemame Harbinde birçok Kurra (hafız) şehit olunca, hilafet Kur'an'ın bir a...

Cami nedir ne demektir? Anlamı

Sultanahmet Camii Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları, en gelişmiş durumunda büyük bir dış avlunun ortasında yer alan şadır...

Hat nedir ne demektir? Anlamı

Hat Sanatı - Allah yazısı (c.c.) Çizgi. Güzel yazı, kaligrafi: Hat sanatı. Yol, geçek: Demiryolu hattı. Sınır: Savunma hattı. İle...

Şet nedir ne demektir? Anlamı

Sıkarak bağlama. (tasavvuf) Ahilikte ve kimi tarikatlarda tekke şeyhinin kuruma gireceklere kemer bağlaması ve bu nedenle yapılan tören. ...

Gaffar nedir ne demektir? Anlamı

Gaffar, Allah (c.c.)'ın sıfatlarından. Bağışlaması çok olan, affedici demektir: Allah'ım bana verdiğin bütün mal-mülk ve nimetlerin,...

Liva nedir ne demektir? Anlamı

Liva-i Saadet Sancak, bayrak: "Liva-i Osmani: Osmanlı sancağı, Liva-i zafer: Zafer bayrağı." (tarih) Osmanlı Devletinde v...

Çelenk nedir ne demektir? Anlamı

Kutlu Doğum Haftası için hazırlanmış bir çelenk Halka biçiminde çiçek ya da yapraklı dal demeti. Eskiden kadınların başlarına taktık...

Salât nedir ne demektir? Anlamı

Namaz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e saygı belirtmek için okunan dua. Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhamm...

İslami kısaltmalar ve anlamları

İslamî kısaltmalar, İslam diniyle ilgili terimlerin veya ifadelerin kısa ve genellikle harfle ifade edilen formudur. İslamî kısaltmalar, İsl...

Bismillah ne demektir? Anlamı nedir?

Hayır kapılarını açar Bismillah Bismillah Arapça bir kelimedir. "Allah'ın (c.c.) adıyla" anlamındadır. Bir işe başlarken...
2 soru/yorum

Mecid (mecit) nedir ne demektir? Anlamı

Şanı ve şerefi çok yüce olan, çok büyük, çok ulu: Mecd kökünden türeyen kelime, bir şeyde nihayete ulaşma (örneğin övgü sıfatlarında en yuk...

Levha nedir ne demektir? Anlamı

Allah yazılı levha - Ayasofya Camii Bir yere asılmak için yazılmış, yazılı tahta. Safiha, tabela eş anlamları. (teknik) Genellikle ...

Mangır nedir ne demektir? Anlamı

Mangır (Fatih Sultan Mehmet - Konya) Eskiden iki buçuk para değerinde bakırdan yapılmış sikke. (mecazi) Para: Safer oğlum, al şu m...

Leziz nedir ne demektir? Anlamı

Tadı hoş ve güzel olan, lezzetli: Afiyetle yenilen güzel ve leziz yemekler üstüne bol şerbetli tatlılar geldi. (örnek cümle) Hoş, güzel, z...

Ödül nedir ne demektir? Anlamı

Ay yıldızlı ödül Bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen armağan. Hasmını (rakibini) yenen pehlivana verilen para, koç, inek, ...

Objektif nedir ne demektir? Anlamı

Objektif Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan: Objektif doğruyu bulma işini, kendi önermelerini geçerli kılma ve kabul ettirme sa...

Laka nedir ne demektir? Anlamı

Uzakdoğu'da bazı ağaçların kabuklarını çizerek toplanan, esmer kırmızı renkte bir süt olup genellikle ahşap eşyaların süslemesinde cila...

Jako nedir ne demektir? Anlamı

Jako papağanı Jako, papağangillerden, Afrika'nın ekvator bölgesinde yaşayan kırmızı kuyruklu, külrengi tüylü, oldukça iri bir papa...

Daire nedir ne demektir? Anlamı

Daire Bütün noktaları, merkez adı verilen sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan eğrinin sınırladığı düzlem. Büyük bir yapının ay...

Çağrışım nedir ne demektir? Anlamı

Bir düşünce, görüntü vb.nin insan belleğinde halihazırda var olan başka bir düşünceyi tetiklemesi veya görüntüyü hatırlatması: Gördükleri k...

Abraş nedir ne demektir? Anlamı

Bitkide ve insanda abraş Alaca, benekli. Yüzü, bedeni alaca benekli, lekeli (hayvan ya da insan). Klorofil azlığı yüzünden açık ren...