Mefharet nedir ne demektir? Anlamı

Övünce, onurlanma, övünme iftihar etme. Peygamberimize (s.a.v.) beslediği samimi sevgi, sadakat ve hizmette en önlerde yer alan O zata (Eyü...

Gafur nedir ne demektir? Anlamı

Gafur, Allah (c.c.)'ın sıfatlarından. Bağışlayıcı, hoşgörülü demektir. "Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah...

Şeriat nedir ne demektir? Anlamı

Şeriat, Arapça kökenli bir sözcük olup; "yol, mezhep, metot, adet, insanı bir ırmağa, su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol" a...

Kutsal nedir ne demektir? Anlamı

Kutsal Emanetlerden Efendimizin hiç can almamış olan kılıçları Güçlü bir ilahi saygı ve sevgi uyandıran, aynı hissiyata sahip olamay...

Naat nedir ne demektir? Anlamı

Efendimize naat Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in niteliklerini övmek ve O'ndan şefaat dilemek için yazılan kaside...

Uluhiyet nedir ne demektir? Anlamı

Yüce Allah'ın İlahlık, Rablık sıfatıdır. Allah'ın bilinmesi; mevcudiyetinin ve uluhiyetinin tanınması demektir ve imanı gerektirir. ...

Nebevi ne demektir? Anlamı

Mescidi Nebevi Efendimizin İstiharathaneleri Nebevi, Efendimiz Hz. Muhammed sallallahü aleyhi ve selleme değin, onunla ilgili demekt...

Kuran nedir? Kur'an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim Kur’an-ı Kerim, alemlerin Rabbi olan Allah’ın kelamıdır. O’nun yüce muradını beyan eder. O’nu tanıtır, O’na sevk ed...

Şeyh ne demektir? Anlamı

Şeyh Şaban-i Veli Türbesi (Kastamonu) Allah'a ulaşma yolunda isteklilere rehberlik etmek ve onları irşad etmek ehliyet ve liyakat...

Saadet nedir ne demektir? Anlamı

Mutlu mesut yaşama, mutluluk, bahtiyarlık. Yine anlıyorum ki kadınlar olmasa, aşk olmasaydı aile, saadet olmadığı gibi milliyetler de olmaya...

Kutlu nedir ne demektir? Anlamı

Kutlu, uğurlu ongun demektir. Mübarek eş anlamı. Kutlu Doğum Haftası : Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in en yaygın kabul e...

İbadet nedir ne demektir? Anlamı

Allah'ın buyruklarını yerine getirme, Allah (c.c.)'a gösterilen saygı davranışı, tapınma, tapınış. Namaz bir ibadettir. İbadet et...

Mushaf nedir ne demektir? Anlamı

Mushaf (Arapça) Kur'an-ı Kerimin bir başka adıdır. Yemame Harbinde birçok Kurra (hafız) şehit olunca, hilafet Kur'an'ın bir a...

Hat nedir ne demektir? Anlamı

Hat Sanatı - Allah yazısı (c.c.) Çizgi. Güzel yazı, kaligrafi. Hat sanatı. Yol, geçek. Demiryolu hattı. Sınır. Savunma hattı. İle...

Şet nedir ne demektir? Anlamı

Sıkarak bağlama. (tasavvuf) Ahilikte ve kimi tarikatlarda tekke şeyhinin kuruma gireceklere kemer bağlaması ve bu nedenle yapılan tören. ...

Gaffar nedir ne demektir? Anlamı

Gaffar, Allah (c.c.)'ın sıfatlarından. Bağışlaması çok olan, affedici demektir. Allah'ım bana verdiğin bütün mal-mülk ve nimetlerin,...

Liva nedir ne demektir? Anlamı

Liva-i Saadet Sancak. (tarih) Osmanlı Devletinde idari bölünmede sancak. (tarih) Osmanlı Devletinde, iki alaydan oluşan askeri bi...

Çelenk nedir ne demektir? Anlamı

Kutlu Doğum Haftası için hazırlanmış bir çelenk. Halka biçiminde çiçek ya da yapraklı dal demeti. Eskiden kadınların başlarına takt...

Salât nedir ne demektir? Anlamı

Namaz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e saygı belirtmek için okunan dua. Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhamm...

Levha nedir ne demektir? Anlamı

Allah yazılı levha - Ayasofya Camii Bir yere asılmak için yazılmış, yazılı tahta. Safiha, tabela eş anlamları. (teknik) Genellikle ...

Mangır nedir ne demektir? Anlamı

Mangır (Fatih Sultan Mehmet - Konya) Eskiden iki buçuk para değerinde bakırdan yapılmış sikke. (mecazi) Para. Safer oğlum, al şu m...

Leziz nedir ne demektir? Anlamı

Tadı hoş ve güzel olan, lezzetli. Afiyetle yenilen güzel ve leziz yemekler üstüne bol şerbetli tatlılar geldi. Hoş, güzel, zevkli, latif. ...

Ödül nedir ne demektir? Anlamı

Ay yıldızlı ödül Bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen armağan. Hasmını (rakibini) yenen pehlivana verilen para, koç, inek, ...

Objektif nedir ne demektir? Anlamı

Objektif Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan. Objektif doğruyu bulma işini kendi önermelerini geçerli kılma, kabul ettirme sanat...

Laka nedir ne demektir? Anlamı

Uzakdoğu'da bazı ağaçların kabuklarını çizerek toplanan, esmer kırmızı renkte bir süt olup genellikle ahşap eşyaların süslemesinde cila...

Jako nedir ne demektir? Anlamı

Jako papağanı Jako, papağangillerden, Afrika'nın ekvator bölgesinde yaşayan kırmızı kuyruklu, külrengi tüylü, oldukça iri bir papa...

Daire nedir ne demektir? Anlamı

Daire Bütün noktaları, merkez adı verilen sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan eğrinin sınırladığı düzlem. Büyük bir yapının ay...
1 Yorum

Çağrışım nedir ne demektir? Anlamı

Bir düşünce, görüntü vb.nin insan belleğinde halihazırda var olan başka bir düşünceyi tetiklemesi veya görüntüyü hatırlatması. Gördükleri k...

Abraş nedir ne demektir? Anlamı

Bitkide ve insanda abraş Alaca, benekli. Yüzü, bedeni alaca benekli, lekeli (hayvan ya da insan). Klorofil azlığı yüzünden açık ren...