Allah ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 20.4.10 Düzenlenme: Soru/Yorum: 6
Arapça ve Türkçe Allah yazısı
Allah

İlgili deyimler ve anlamları


İçinde Allah'ın adı geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Allah! (Allah'ım!): Şaşkınlık, hayranlık belirtir.
 • Allah acısını unutturmasın: (deyiminin anlamı) Bir daha olmamasını dilemek üzere, büyük bir acı karşısında söylenir.
 • Allah adamı: Kimseye kötülük yapmayan, hile bilmeyen, dünya işlerini önemsemeyip yalnızca Allah'a ibadetle zamanını değerlendiren kimse.
 • Allah akıl fikir versin (akıllar versin): Akılsızca bir davranışta bulunanlar için kullanılır.
 • Allah Allah!:
  1. Şaşma ya da can sıkıntısı anlatır.
  2. (İkiden fazla sürekli yinelenirse) Türk askerinin hücum narası.
 • Allah aratmasın: Bir şeyin kusurunu anlatıp yakınanlara karşı, hiç bulunmaması durumunda düşülecek sıkıntı anımsatılarak o şeyin gerekliliğini dile getirir.
 • Allah artırsın: Allah çok versin.
 • Allah aşkına: Cümlenin anlamına göre ant verme, yakarma belirttiği gibi şaşma, usanç türünden duyguları da anlatır: Allah aşkına yardım et! Allah aşkına, bunu bir tek ben mi görebiliyorum? Etmeyin Allah aşkına!
 • Allah bağışlasın: Allah kazadan beladan korusun.
 • Allah bana, ben sana: Kazanırsam borcumu öderim anlamında alacaklıya söylenir.
 • Allah (bin bin) bereket versin: Kazancın artması ve Allah'a şükretme duygusunu belirtir.
 • Allah beterinden saklasın (esirgesin): Daha kötü duruma düşmeme dileğini belirtir.
 • Allah bilir:
  1. Belli değil, belki.
  2. "İnan ki, bana öyle geliyor ki" anlamında.
 • "Allah bir" dediğinden gayrı sözüne inanılmaz: Birinin çok yalancı olduğunu anlatmak için söylenir.
 • Allah bir yastıkta kocatsın: Yeni evlenenlere ömür boyu birlikte olmalarını dilemek için söylenir.
 • Allah büyüktür: Hakkın yerini bulacağını, haksızlıkların giderileceğini anlatmak için söylenir.
 • Allah canını alsın: İlenme sözü.
 • Allah cezasını vermesin (cezasını versin): Yarı şaka, yarı şaşma yollu, kimi zamanda gerçek öfkeyle söylenir.
 • Allah dert verip derman aratmasın: Allah, bir sıkıntıya düşürmesin anlamında bir dua ve dilek sözü.
 • Allah dört gözden ayırmasın: "Allah (çocuğu) yetim ya da öksüz bırakmasın" anlamında bir iyi dilek sözü.
 • Allah düşmanıma vermesin: Anlatılan bir kötülüğün, kötü bir durumun önem ve ciddiliğini belirtmek için söylenir.
 • Allah ecir sabır versin: Başsağlığı dileği sırasında söylenir.
 • Allah eksik etmesin: Birinin yaptığı bir hizmet anılırken onun için teşekkür yollu söylenir.
 • Allah eksikliğini göstermesin: Pek gerekli bir şeyin kusurunu anlatılırken, böyle de olsa onun varlığına şükredildiğini anlatır.
 • Allah emeklerini eline vermesin: Allah emeklerini boşa çıkarmasın.
 • Allah esirgesin (saklasın): Allah korusun! Allah kötü duruma düşürmesin!
 • Allah etmesin!: Olması istenilmeyen bir olaydan söz edilirken söylenir.
 • Allah evi: Kabe ve cami gibi ibadethaneler.
 • Allah gecinden versin: "Çok yaşa", anlamında kullanılan dilek sözü.
 • Allah hakkı için: Ant içmek ya da ant vermek için kullanılır.
 • Allah hayırlı etsin: Genellikle bir olay başlangıcında "uğurlu olsun" anlamında söylenir.
 • Allah herkesin gönlüne göre versin: Allah herkesin dileğini versin.
 • Allah hoşnut olsun: Bir kimsenin, kendisine iyiliği dokunan biri için söylediği iyi dilek sözü.
 • Allah için: Gerçekten, doğrusu.
 • Allah kabul etsin: Sevap sayılan bir iş yapıldığı zaman söylenir.
 • Allah kavuştursun: Birinin yakını, yolculuğa çıkınca geride kalanlara kavuşma dileğinde bulunmak için söylenir.
 • Allah kerim: (deyiminin anlamı) Allah büyüktür, O'na güvenmeli, O bu işimizi halledecektir.
 • Allah korusun (saklasın): Allah, tehlikeye, kötü duruma düşürmesin.
 • Allah kuru iftiradan saklasın: Bir suçlama karşısında bunun iftira olduğunu anlatmak için söylenir.
 • Allah layığını versin (Allah müstahakını versin): (Ciddi olarak ya da şakadan) Çıkışma anlatan bir söz.
 • Allah manda şifası versin: Çok ya da ağır yemek yiyenler için şaka yollu söylenir.
 • Allah mübarek etsin: "Allah uğurlu ve hayırlı kılsın" anlamında bir dua.
 • Allah müstahakını versin: Duruma göre değişen bir temenni sözüdür. Allah'tan, birisi için layık olduğu iyiliği veya kötülüğü vermesini istemektir. "Hay Allah müstahakını versin" genellikle iyi bir temenni için söylenir.
 • Allah ömürler versin: Saygı gösterilen bir kimseye selam ya da teşekkür olarak söylenir.
 • Allah övmüş de yaratmış: Çok güzel olanlar için söylenir.
 • Allah rahatlık versin!: Yatmaya gidilirken söylenen iyi dilek sözü.
 • Allah rahmet eylesin: Ölmüşler için söylenen bir dua.
 • Allah rızası için:
  1. "Ne olursun" anlamında kullanılır.
  2. Karşılık beklemeksizin.
 • Allah selamet versin:
  1. Yola çıkanlara, Allah kazadan beladan korusun anlamında söylenir.
  2. Yolda güçlük içinde, zor durumda bulunanlara iyi dilek sözü olarak kullanılır.
  3. Uzaktaki tanıdıklar anılırken söylenir.
  4. Birinden pek yana olmayan bir söz söyleneceği zaman onun adından önce kullanılan bir giriş sözü.
  5. "Keyfin bilir, gidersen git" anlamına da gelir.
 • Allah senden razı olsun: Allah senden (ve bu yaptığın iyilikten) hoşnut olsun, iyiliğini senden eksik etmesin, ayırmasın.
 • Allah seni inandırsın: İnanılması pek kolay olmayan bir şey anlatılırken (yemin yerine) söylenir. "Doğru söylüyorum, Allah tanıktır" demeye gelir.
 • Allah sonunu hayır etsin: Bir işin sonucundan kuşku duyulduğunda söylenen bir iyi dilek sözü.
 • Allah utandırmasın: Bir işe girişenlere ve yeni evlenenlere söylenen başarı dileği.
 • Allah var (Allah'ı var): Doğrusunu söylemek gerekirse demektir.
 • Allah vere: Dilek anlatır: Allah vere de kar yağmasa.
 • Allah vergisi: Sonradan elde edilmiş olmayıp yaradılıştan olan.
 • Allah vermesin: Bir şeyin olmaması dileğini anlatır.
 • Allah versin: İyi bir şey ele geçirenlere memnunluk anlatmak, kimi zaman da takılma ve şaka için söylenir.
 • Allah yapısı: İnsan eliyle değil de doğal olan.
 • Allah yarattı dememek: Acımasız ceza vermek, daha çok, hiç acımadan vurmak.
 • Allah yazdıysa bozsun: Biri kendisine önerilen bir işi hiçbir zaman yapmayacağını ve alın yazısında varsa bile olmamasını isteyeceğini anlatmak için söyler.
 • Allah yürü ya kulum demiş: Kısa sürede çok zengin olanlar ve herhangi bir alanda çok çabuk ilerleyenler için söylenir.
 • Allah'a bir can borcu var: Canından başka bir şeyi yok, kimseden çekinmesi yok.
 • Allah'a emanet: Birini överken söylenir.
 • Allah'a emanet olun (Allah'a ısmarladık): Ayrılanın kalana söylediği bir esenleme sözü.
 • Allah'a şükür: "Hamdolsun", "bereket versin" gibi, durumdan hoşnut olunduğunu anlatır.
 • Allah'a yalvar: Kendi kusuru yüzünden güç bir duruma düşüp yakınan kimseye karşı duyulan kayıtsızlığı anlatır.
 • Allah'ı (Allah'ını) seversen: "Allah aşkına" gibi, yerine göre ant verme, yalvarma için kullanılmakla birlikte, şaşma ya da usanç gibi duyguları da anlatır.
 • Allah'ım!: Şiddetli bir duygulanma anlatan ünlem.
 • Allah'ın belası: Varlığı ortalığa üzüntü veren.
 • Allah'ın binasını yıkmak: Kendini ya da başkasını öldürmek.
 • Allah'ın cezası: Pek yaramaz, şirret.
 • Allah'ın emri Peygamberin kavliyle: Kız istemeye gidildiğinde kızın ailesine söylenen söz: Allah'ın emri Peygamberin kavliyle kızınız Gamze'yi oğlumuz Mustafa'ya istiyoruz.
 • Allah'ın evi: İnsan gönlü, kalbi.
 • Allah'ın gazabı: Çok sıkıntı veren şey.
 • Allah'ın günü: (Bıkkınlık duygusuyla) Hemen hemen her gün.
 • Allah'ın hikmeti: Beklenmeyen, nedeni anlaşılmayan ya da şaşılan şeyler için kullanılır.
 • Allah'ın işine bak: Bak, işler ne hal aldı.
 • Allah'ın kulu: İnsan, kişi.
 • Allah'ından bulsun: Ben ona bir şey yapmayacağım, yaptığı kötülüğün cezasını Allah versin.
 • Allah'tan:
  1. Bereket versin, iyi ki.
  2. Yaradılıştan.
 • Allah'tan bulmak: Cezasını Allah'ın vermesi.
 • Allah'tan kork!: Yapma, utan, yazıktır!
 • Allah'tan korkmaz: İnsafsız, acımasız.
 • Allah'tan umut kesilmez: Genellikle ağır hastalar için söylenilen "iyileşebilir" anlamında iyi dilek sözü.
 • Allahü Alem:
  1. Galiba, belki.
  2. Allah bilir.
 • Yaradan'a kurban olayım: Bir şeye hayran kalındığı zaman söylenir.
 • Yaradan'a sığınıp (bir iş yapmak): Bütün gücünü kullanarak o işi yapmak.


İlgili atasözleri ve anlamları


Arapça Allah yazısı
Allah
İçinde Allah'ın adı geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Allah balmumu yakana balmumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir (Allah çam isteyene çam, mum isteyene mum verir): Kişinin gereksinmeleri, kurduğu yaşam düzeyine bağlı olarak gerçekleşir.
 • Allah kulundan geçmez: İşler bozulduğunda, sıkışık durumlarda umutsuzluğa kapılıp kötümser olmanın anlamı yoktur.
 • Allah, kulunu kısmetiyle yaratır: (atasözünün anlamı) Dünyada herkesin bir geçim yolu, az ya da çok bir kazancı vardır.
 • Allah sabırlı kulunu sever: Sabırlı insan eninde sonunda sabrının karşılığını görür.
 • Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin: Bir kimsenin sıkıntılı günlerinde, ne kadar yakını olursa olsun bir başkasının eline bakması kendine güç gelir.
 • Allah sevdiğine dert verir: Dert, acı ve üzüntü insanı olgunlaştırır. Daha çok sevilen, beğenilen, hoşlanılan kişi olmasını sağlar.
 • Allah uçamayan kuşa alçak dal verir: Her insanın kendi yeteneğine göre bir çalışma düzeyi olur.
 • Allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez: Kaderlerinde varsa günün birinde insanlar, başlangıçtakinden daha fazlasına sahip olabilirler.
 • Allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir: Bir kimsenin zengin olması kısmetinde varsa, hiç umulmadık yerlerden bu olanağa salip olabilir.
 • Allah'ın ondurmadığını Peygamber sopayla kovar: Bir kimse büyüklerce önemsenmemişse daha alt düzeydeki kişilerce de itilip kakılır; kendisine daha kötü davranışlarda bulunulur.
 • Allah'tan umut kesilmez: En kötü, en umutsuz, en çaresiz durumlarda bile umutsuzluğa kapılmamalıdır.
 • Bir kararda bir Allah: İnsanın talihi, durumu, sağlığı her an değişebilir.
( 6 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 6


Anonim:
Allah sizden razı olsun bu şekil paylaşımlar için
27/3/14 16:24
admin:
ne demek. Allah sizden de razı olsun ve yorumunuz için teşekkürler.
27/3/14 18:28
Anonim:
Çok güzel allah arz olsun harika
27/2/16 18:08
Anonim:
Allah razı olsun harika harika
27/2/16 18:09
admin:
Beğenmenize sevindim. Allah sizden de razı olsun.
27/2/16 20:25
Anonim:
Süper Atasözü Ve Deyimler İşime Çok Yaradı
8/4/23 12:01